Verslas

2015.09.30 16:00

EK pateikė siūlymus dėl pabėgėlių krizei spręsti skirto finansavimo

ELTA 2015.09.30 16:00

Europos Komisija (EK) trečiadienį pateikė konkrečius siūlymus dėl pabėgėlių krizei spręsti skirto 1,7 mlrd. EUR vertės ES finansavimo 2015 m. ir 2016 m.

Komisija numato skirti 801,3 mln. EUR, kad paremtų šiuos prioritetinius veiksmus:

100 mln. EUR – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Vidaus saugumo fondo biudžetui padidinti, siekiant suteikti neatidėliotiną pagalbą labiausiai paveiktoms ES valstybėms narėms. Tai papildoma suma, be jau išnaudotų 73 mln. EUR;

1,3 mln. EUR – trijų susijusių ES agentūrų finansavimui padidinti (FRONTEX, Europos prieglobsčio paramos biuro ir Europolo);

300 mln. EUR – Europos kaimynystės priemonės biudžetui padidinti, kad būtų galima padidinti Sirijos krizei skirto ES regioninio patikos fondo biudžetą ir suteikti pagalbą trečiosioms šalims, priimančioms pabėgėlius iš Sirijos. Kartu su papildoma perskirstoma 200 mln. EUR suma bendras finansavimas Sirijos patikos fondui padidės iki daugiau kaip 500 mln. EUR. Valstybių narių įnašai turi prilygti ES finansavimui, kad visas minėto fondo biudžetas pasiektų bent 1 mlrd. EUR;

200 mln. EUR – kad būtų nedelsiant suteiktos lėšos patenkinti Pasaulio maisto programos ir kitų susijusių organizacijų poreikius, teikiant skubiąją pagalbą pabėgėliams. Šios lėšos jau buvo numatytos humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos reikmėms ir dabar bus naudojamos konkrečiai pabėgėlių krizei spręsti. Valstybių narių įnašai turėtų prilygti ES finansavimui.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje teigimu, spalio mėn. Komisija pasiūlys į 2016 m. biudžeto projektą įtraukti dar 900 mln. EUR šiems prioritetiniams veiksmams 2016 m. remti:

600 mln. EUR – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui ir Vidaus saugumo fondui, taip pat FRONTEX, EASO ir Europolo papildomų darbuotojų reikmėms. Ši suma papildytų 780 mln. EUR, kuriuos planuojama skirti skubaus migrantų perkėlimo programai;

300 mln. EUR – siekiant teikti humanitarinę pagalbą pabėgėliams Sirijos kaimyninėse šalyse ir kitose trečiosiose šalyse. Valstybių narių įnašai turėtų prilygti ES finansavimui.

Komisija tikisi, kad biudžeto valdymo institucijos – Parlamentas ir Taryba – skubiai priims šias priemones.