Verslas

2020.03.18 20:28

Birutė Visokavičienė. Universalios bazinės pajamos Trumpo administracijos kovos su koronovirusu darbotvarkėje

Universalių bazinių pajamų (UBP) mechanizmą jau keletą metų tiria Lietuvos mokslininkai. Kazimiero Simonavičiaus Universitetas teikia projektus Lietuvos mokslo tarybai. Daug publikacijų pasirodė viešoje erdvėje, mes dirbame kartu su iškiliausiais pasaulio mokslininkais, kurių pasiekimai įrodė UBP būtinybę visuomenei ir svarbą ekonomikai 21 amžiaus iššūkių akivaizdoje. 

Tirdami UBP modelį (mechanizmą), galime įrodyti UBP poveikį visuomenei, žmonių gyvenimui, naujoms galimybėms, tobulėjimui, gerovei, sveikatai, kultūrai ir atsparumui kovojant su socialiniais iššūkiais. Tokie tikslai paskatino tirti ir kurti žmonėms reikalingą UBP įgyvendinimo mechanizmą. Jis yra ir slypi visoje ekonomikos, kurią sudaro žmonės, dalyvaujantys ekonomikos, finansų sektoriaus, viešojo ir privataus sektoriaus, veiklose.

Šiandiena pasaulis atsidūrė tiesioginės grėsmės žmogui akivaizdoje ir staiga suprato svarbiausias vertybes – reikia spręsti žmonėms iškilusio pavojaus problemas, todėl visi turime suprasti, kad pavojai žmonijos gyvybei, sveikata, skurdas ir pajamų nelygybė griauna ekonomiką, stabdo darnų pasaulio vystymąsi.

Tirdami finansavimo mechanizmo procesus matome ne vien valstybės biudžetą, tiriame visus finansų sektoriaus pajėgumus, kurie keliais kartais didesni už valstybės biudžetą. Matome daug ir rasime dar daugiau UBP finansavimo šaltinių.

Tokių šaltinių tyrimas yra kol kas mokslininkų, tiriančių UBP modelį, darbotvarkėje. Potencialūs universalių bazinių pajamų šaltiniai yra, juos reikia naudoti efektyviai, panaudojant monetarinę politiką, monetarinius ir fiskalinius instrumentus, išmaniai siekiant žmonių gerovės.

Universalios bazinės pajamos, tai tokios pajamos, kurias gauna kiekvienas šalies gyventojas (pilietis) nuo gimimo iki gyvenimo pabaigos. Suma, kurią gauna kiekvieną mėnesį visi piliečiai, yra visiems vienoda, galėtų būti pradiniame etape 600 eurų kas mėnesį, nepriklausomai nuo kitų gaunamų pajamų, tokių kaip darbo užmokestis, pensija, stipendija ar kapitalo pajamos, dividendai, nepriklauso nuo turtinės padėties.

Universalių bazinių pajamų suma yra tokia, kuri garantuoja žmogui pakankamą pragyvenimui pinigų sumą būtiniausių poreikių tenkinimui ir suteikia galimybę oriai gyventi savo valstybėje.

Todėl ir dabartinė padėtis, kuomet valdžia rado galimybę finansuoti koronaviruso grėsmes (2,5+5 mlrd. eurų) gali būti pirminė, sugrįžtanti per vartojimą, finansinė injekcija ir investicija žmonėms ir ekonomikai. Tačiau mūsų mokslininkų tyrimai atskleidžia dar daugiau ir didesnių šaltinių.

Šis komentaras yra asmeninė autorės nuomonė.