Verslas

2020.03.01 10:22

ES klimato kaitos lėšos gali būti kreipiamos į Kauno, Telšių ir Šiaulių regionus

Vaidotas Beniušis, BNS 2020.03.01 10:22

Europos Komisija teigia, kad Europos Sąjungos (ES) klimato kaitos fondo lėšos Lietuvoje galėtų būti pirmiausia nukreiptos į Kauno, Telšių ir Šiaulių apskritis.

Šią savaitę paskelbtoje Komisijos ataskaitoje atkreipiamas dėmesys, kad būtent šiuose regionuose veikia labai daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetantys pramonės įrenginiai.

„Šie įrenginiai veikia Kauno, Telšių ir Šiaulių apskrityse ir yra labai svarbus užimtumo šaltinis: juose tiesiogiai dirba beveik 4500 darbuotojų, dar daug žmonių dirba susijusiose įmonėse“, – rašoma dokumente.

„Remiantis pirminiu vertinimu, atrodo tikslinga, kad Teisingos pertvarkos fondo intervencijos būtų sutelktos šiose geografinėse teritorijose“, – nurodo Komisija.

Visos Europos Sąjungos šalys, išskyrus Lenkiją, įsipareigojo iki 2050 metų pereiti prie klimatui neutralios ekonomikos, drastiškai sumažinant anglies dioksido išskyrimą.

Teisingos pertvarkos fondą Europos Komisija pasiūlė, siekiant sušvelninti socialinį ir ekonominį pertvarkos poveikį, ypač toms bendruomenėms, kurios priklausomos nuo iškastinio kuro.

BNS šaltinių teigimu, Briuselis Lietuvai iš fondo siūlo skirti 97 mln. eurų.

Komisijos vertinimu, lėšos turėtų būti nukreiptos kurti pažangias technologijas ir naujas įmones, kelti ir keisti darbuotojų kvalifikaciją.

Iš naujojo fondo daugiausia lėšų numatoma Lenkijai, nes jos ekonomika smarkiai priklausoma nuo anglių – jai siūloma skirti 2 mlrd. eurų.

Anot portalo euractiv.com, didelis finansavimas – 877 mln. eurų – numatomas ir Vokietijai, Rumunijai – 757 mln., Čekijai – 581 mln. eurų. Mažiausiai lėšų – 4 mln. eurų – siūloma Liuksemburgui.

Šios lėšos nebūtų skiriamos automatiškai – valstybės narės turės parengti specialius teritorinius planus.