Verslas

2015.09.22 08:38

Už skolinimą bedarbiui – bauda greitojo kredito įmonei

ELTA 2015.09.22 08:38

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad UAB „IPF Digital Lietuva“ (buvusi UAB „MCB Finance“), valdanti prekių ženklus „Credit24“ ir „Sving“, suteikdama vartojimo kreditą konkrečiam asmeniui, netinkamai įvertino jo mokumą ir nesilaikė atsakingojo skolinimo principo. Už tai įmonei skirta 17 377 eurų bauda, kurią ji jau sumokėjo.  

Priežiūros tarnyba tyrimo metu nustatė, kad UAB „IPF Digital Lietuva“ suteikė 260,62 litų (75,48 eurų) ir 100 eurų vartojimo kreditus niekur nedirbančiam 19 metų asmeniui. Iš „Sodros“ duomenų bazės įmonė gavo informaciją, kad asmuo nedirba ir negauna su darbo santykiais susijusių pajamų. Tačiau paraiškoje asmuo, kreipęsis dėl kredito, nurodė, kad dirba viename iš prekybos tinklų jau 61 mėnesį ir gauna 1 100 eurų atlyginimą. Įmonė, prieš suteikdama kreditą, neįsitikino asmens pateiktos informacijos tikrumu, t. y. nesurinko paraiškoje pateiktą informaciją patvirtinančių įrodymų, ir asmens pateikta informacija rėmėsi neatsižvelgdama į informaciją, gautą iš duomenų bazių.

Pagal teisės aktus vartojimo kredito davėjas privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo mokumą remdamasis pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo. Paprasti nepatvirtinti vartotojo pareiškimai savaime negali būti laikomi pakankamais, jeigu prie jų nepridėti juos patvirtinantys įrodymai. Nesurinkus tokių įrodymų, vartojimo kredito davėjas privalo mokumui vertinti naudojamoje duomenų bazėje atlikti patikrinimą. Surinkęs informaciją iš įvairių duomenų šaltinių, vartojimo kredito davėjas privalo įvertinti reikšmingus veiksnius, galinčius turėti įtakos vartojimo kredito gavėjo mokumui.

Įmonė nesurinko įrodymų dėl potencialaus vartojimo kredito gavėjo pajamų tvarumo, o gavusi duomenų iš „Sodros“ duomenų bazės, kad asmuo neturi pajamų, neatsižvelgė į ją ir rėmėsi tik asmens pateikta informacija.

Priežiūros tarnyba, skirdama poveikio priemonę, atsižvelgė į tai, kad UAB „IPF Digital Lietuva“ per vienus metus pakartotinai pažeidė teisės aktuose įtvirtintus vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo reikalavimus.

UAB „IPF Digital Lietuva“ – antra pagal 2014 m. suteiktų vartojimo kreditų (išskyrus pagal susietojo vartojimo kredito sutartis) sumą tarp visų vartojimo kredito davėjų (ne kredito įstaigų).

Lietuvos bankas 2012 m. perėmė vartojimo kredito rinkos priežiūrą ir iki šiol išnagrinėjo 48 Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų atvejus pagal gautus skundus arba savo iniciatyva ir iš jų net 40 atvejų (87 proc.) buvo skirtos poveikio priemonės. Dešimčiai vartojimo kredito davėjų buvo skirtos baudos, jų suma viršija 85 tūkst. eurų. Kai kurios įmonės sprendimus yra apskundusios teismui, todėl priežiūros institucija apie šių įmonių įstatymo nuostatų pažeidimus viešai skelbs tik pasibaigus teismo procesui.