Verslas

2020.02.05 14:41

Vyriausybė pritarė mokestinėms lengvatoms stambioms investicijoms

Lukas Blekaitis, ELTA 2020.02.05 14:41

Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo siekiama sukurti mokestines paskatas pritraukiant stambias investicijas.

Nurodoma, kad siūlomo projekto esmė yra numatyti, kad juridiniai asmenys, kurių vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais yra ne mažesnis kaip 200 ir kuriuose privačios kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 30 milijonų eurų sumą, nemoka pelno mokesčio.

Siūloma nustatyti, kad pelno mokesčio lengvata juridiniam asmeniui, vykdančiam stambų projektą, taikoma ne ilgiau nei 20 metų nuo stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos.

Pasak projekto rengėjų, mokestinių paskatų, skirtų stambius projektus vykdantiems investuotojams, trūkumas yra vienas iš pagrindinių ribojimų, trukdančių Lietuvai sėkmingai konkuruoti.

Anot jų, Lietuva konkurencinėje kovoje dėl stambių projektų pralaimi Lenkijai ir kitoms Vidurio ir Rytų Europos šalims, taikančioms mokestines paskatas stambiems projektams. Jų teigimu, stambių užsienio investicijų projektai gamybos srityje paskatintų naujų technologijų diegimą, didintų aukštesnės pridėtinės vertės produktų gamybą ir eksportą.

Anot projekto rengėjų, skaičiuojama, kad gamybos sektoriuje, mokant vidutinį šalies atlyginimą, vienas stambus projektas (200 darbuotojų) vidutiniškai generuoja 1,219 mln. eurų mokesčių įmokų per metus.