Verslas

2015.09.15 15:38

Lietuvos eksporto apimtys jau 50 proc. viršija prieškrizinį lygį

LRT.lt 2015.09.15 15:38

Kelis metus iš eilės Lietuvos eksportas demonstravo įspūdingus augimo tempus: tuo metu, kai Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) 2015 m. pirmąjį pusmetį tik 1,5 proc. viršija prieškrizinį 2008 m. lygį, Lietuvos eksporto apimtys jau 50 proc. viršija tuo metu buvusį lygį, rašoma pranešime spaudai. Tiesa, tai rodo ir eksporto dinamikoje vis labiau įsivyraujančią stagnaciją.

Tokią situaciją sąlygoja prastėjanti padėtis Nepriklausomos Valstybių Sandraugos (NVS) rinkose. Lietuvos eksporto rodiklius šiemet palaiko tradicinė Europos Sąjungos (ES) rinka ir fiksuojamas laipsniškas eksporto apimčių didėjimas į naujas rinkas, ypač į Azijos ir Šiaurės Amerikos rinkas.

2015 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, lietuviškos kilmės prekių eksportas (be naftos produktų) sumažėjo 0,32 proc. Lietuvos eksporto rodiklius žemyn tempia blogėjanti ekonominė situacija NVS regione, Rusijos ir kitų NVS valstybių valiutų nuvertėjimas, įvestos prekybinės sankcijos. Per šių metų pirmąjį pusmetį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, lietuviškos kilmės prekių eksportas į NVS regioną sumažėjo 37,4 proc., o nominalia išraiška eksporto netekimai NVS regione šiemet siekia 170 mln. eurų. Eksportas į Rusiją šiemet sumažėjo 54 proc. (nominalia išraiška – 161 mln. eurų), maisto produktų eksportas – 80 proc. arba 119 mln. eurų.

Lietuvos eksportą šiuo metu labiausiai tempia ES rinka, kurioje fiksuojamas lėtas, tačiau laipsniškas ekonomikos atsigavimas. 2015 m. pirmąjį pusmetį, lietuviškos kilmės prekių eksportas į ES rinką, palyginti su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, padidėjo 4,6 proc., arba 184 mln. eurų. Didele dalimi eksporto plėtrą į ES palaiko Skandinavijos rinkos, pavyzdžiui, eksportas į Suomiją padidėjo 20 proc., o į Švediją – 9 proc.

Nors eksportas į likusio pasaulio rinkas (už ES ir NVS ribų) vis dar yra ganėtinai silpnai išplėtotas, visgi šiemet Lietuvos eksportuotojai sustiprino pozicijas naujose rinkose. Šiemet lietuviškos kilmės eksportas į Azijos regioną padidėjo 8,4 proc., arba beveik 8 mln. eurų. Eksporto apimtis į naujas rinkas šiemet padidino Lietuvos chemijos produkcijos, medienos ir baldų, maisto produktų, metalo gaminių ir įrengimų gamintojai. Azijos kontekste sparčiausiai didėja eksportas į Pietryčių Azijos regioną. Eksportas į Kiniją šiemet sumažėjo 6 proc., tačiau tokius rezultatus lėmė sumažėję medienos užsakymai, o kituose segmentuose fiksuojamas tolygus augimas: maisto produktų eksportas padidėjo 50 proc., chemijos produktų eksportas išaugo trečdaliu.

Šiemet itin džiugina Lietuvos eksporto dinamika į Šiaurės Amerikos rinką: 2015 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, eksportas į šį regioną išaugo 42 proc. arba 53,5 mln. eurų. Eksportas į JAV šiemet padidėjo 40,5 mln. eurų, į Kanadą eksporto apimtys padidėjo 13 mln. eurų. Atkreiptinas dėmesys, kad eksporto plėtra į Šiaurės Amerikos regioną yra plataus masto – augimas fiksuojamas maisto, chemijos, medienos ir baldų, metalo gaminių ir įrengimų, tekstilės gaminių segmentuose. Įtakos Lietuvos eksporto plėtrai į Šiaurės Amerikos rinką turi įmonių dedamos pastangos naujų rinkų atradimui bei palanki JAV dolerio ir euro kurso dinamika: per metus doleris euro atžvilgiu sustiprėjo 14 proc.