Verslas

2015.09.03 11:21

Valstybės kontrolė: pasigendama informacijos apie ES lėšų grąžinimą

ELTA2015.09.03 11:21

Valstybės kontrolė baigė valstybės iždo – Finansų ministerijos valdomos sistemos, apimančios valstybės piniginius išteklius, jų valdymą, kontrolę, apskaitą ir atskaitomybę, – 2014 metų finansinį teisėtumo auditą.  

Valstybės kontrolė baigė valstybės iždo – Finansų ministerijos valdomos sistemos, apimančios valstybės piniginius išteklius, jų valdymą, kontrolę, apskaitą ir atskaitomybę, – 2014 metų finansinį teisėtumo auditą.

Konstatuota, kad reikšmingais atžvilgiais finansinės ataskaitos parengtos, lėšos valdomos, naudojamos ir jomis disponuojama teisėtai. Valstybės iždas prisiėmė skolinius įsipareigojimus, teikė paskolas ir valstybės garantijas vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais.

Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį į tai, kad informacija apie netinkamai panaudotas Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, kurias reikia susigrąžinti iš projektų vykdytojų, valstybės iždo finansinėse ataskaitose nėra pilnai atskleista.

Valstybės iždo apskaita organizuojama taip, kad grąžintinų finansavimo sumų įrašams apskaitoje registruoti reikalingus duomenis valstybės iždas gauna iš kitų viešojo sektoriaus subjektų, kurie, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, turi savo apskaitoje registruoti valstybės biudžetui grąžintinas lėšas.

Atsižvelgiant į tai, kad viešojo sektoriaus subjektai, administruojantys ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektų lėšas, savo apskaitoje netinkamai ar nepilnai užregistravo valstybės biudžetui grąžintinas lėšas, valstybės iždo finansinėse ataskaitose iš projektų vykdytojų susigrąžintinos lėšos negalėjo būti teisingai ir pilnai atskleistos.

Siekiant užtikrinti teisingų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, informacijos finansinėms ataskaitoms sudaryti pateikimo procesas turi būti tobulinamas, taip pat tikslinga inventorizuoti ir atitinkamai peržiūrėti paramos gavėjų ir valstybės iždo apskaitoje registruotinus apskaitos įrašus ir derinimo procesus.

Apskaitos teisingumui teigiamos įtakos turėtų aktyvesnis Finansų ministerijos metodinis vadovavimas, aiškesnis apskaitos reglamentavimas.

Finansų ministerija įsipareigojo ieškoti būdų šiai problemai spręsti.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.