Verslas

2019.11.29 10:04

Prisitaikymui prie naujų mokesčių Žemaitaitis siūlo skirti metus

Jadvyga Bieliavska, ELTA2019.11.29 10:04

Seimo narys Remigijus Žemaitaitis siūlo nuo pusės metų iki metų prailginti mokesčius reglamentuojančių įstatymų įsigaliojimo terminą.

Mokesčių administravimo įstatymo pataisas įregistravęs parlamentaras siūlo mokesčius nustatančių įstatymų įsigaliojimo laiką prailginti iki dvylikos mėnesių visais atvejais, taip pat panaikinant dabar įteisintą išimtį mokesčių įstatymams, priimtiems kartu su valstybės biudžetu.

Pasak R. Žemaitaičio, pakeitimai teikiami, siekiant suteikti mokesčių mokėtojams daugiau laiko prisitaikyti prie pakeistos mokestinės aplinkos. „Neretai trumpesnis įsigaliojimo laikas neigiamai veikia poįstatyminių teisės aktų kokybę, dažnai skubotas reglamentavimo keitimas išryškina naujų teisės aktų netikslumus. Dvylikos mėnesių laikotarpis užtikrins kokybišką pasirengimą naujų įstatymų įgyvendinimui, leis mokesčių mokėtojams geriau suprasti ir tinkamai pasiruošti pasikeitimams“, – sako R. Žemaitaitis.

Jeigu būtų priimtos siūlomos įstatymo pataisas, jo nuomone, pagerėtų verslo sąlygos, nes būtų suteiktas ilgesnis laikotarpis prisitaikyti prie pakeitimų.

Pagal siūlomą pataisų projektą, „Seimas turi užtikrinti, kad mokesčių įstatymai, nustatantys naują mokestį, naują mokesčio tarifą, mokesčio lengvatą, sankcijas už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės pakeičiantys apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarką ar apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo principus, įsigaliotų ne anksčiau kaip po dvylikos mėnesių nuo jų paskelbimo dienos“.

Šiuo metu galiojantis Mokesčių administravimo įstatymas nustato šešių mėnesių terminą mokesčių įstatymų įsigaliojimui nuo jų paskelbimo. Taip pat nustatyta išimtis, kad įstatymai, priimti kartu su valstybės biudžetu, įsigalioja tuo pat metu, kaip ir biudžetas.

Populiariausi

Senjorė
LRT ieško sprendimų 18