Verslas

2019.11.26 10:41

Įvertintos valstybės valdomos įmonės: labiausiai pasigendama skaidrumo, atlyginimų sistema – nemotyvuojanti

Jonas Deveikis, LRT.lt 2019.11.26 10:41

Valstybės valdomose įmonėse trūksta skaidrumo, atlyginimų sistema nemotyvuoja, o net ketvirtadalyje jų nėra valdybos, kuri gali lemti didesnį skaidrumą, sako Valdymo koordinavimo centro projektų vadovas Jokūbas Niedvaras.

Valdymo koordinavimo centras antradienį pristatė Valstybės valdomų įmonių (VVĮ) gerosios valdysenos indekso rezultatus.

Valdymo koordinavimo centro vadovas Vidas Danielius pabrėžia, kad indeksas yra vienas pagrindinių kriterijų, kuris nurodo įmonės valdymo kokybę. Bendras VVĮ įmonių vertinimas yra vidutiniškas.

„Vis dėlto jau keletą metų iš eilės valdysena Lietuvoje sistemingai gerėja. (…)Didžiausi valdysenos pokyčiai buvo fiksuojami kolegialių organų srityje. Prie to labiausiai prisidėjo Vyriausybė, kuri diegė naujus valdysenos standartus“, – sako V. Danielius.

Iš 17 grupių, kurios buvo vertinamos, rezultatai per pastaruosius metus gerėjo tik 10 sričių. Tai rodo, kad ne viskas yra gerai. Viena iš opiausių problemų yra socialinės atsakomybės arba darnumo tema. Tai rodo, kad įmonių iniciatyvos neturi aiškios krypties.

Renginio metu buvo įteiktas ir apdovanojimas valstybinei įmonei „Oro navigacijai“ už antikorupcinių priemonių taikymą valdysenoje. Apdovanojimas už skaidrumą buvo įteiktas valstybinei įmonei „EPSOG“.

Trūksta skaidrumo

Pristatydamas rezultatus Valdymo koordinavimo centro projektų vadovas Jokūbas Niedvaras pastebi, kad skaidrumo srityje VVĮ bendras įvertis buvo tik B+ (vidutinis įvertinimas).

„Skaidrumas vertinamas vidutiniškai. Matome tiek kokybiškų dalių, kas susiję su auditorių rotacija, taip pat neblogai vertiname sklaidos principus. Tačiau yra ir blogų sričių. Pavyzdžiui socialinė atsakomybė“, – rezultatus pristato J. Niedvaras.

Pastebima, kad dauguma įmonių ėmėsi veiksmų atskleidžiant informaciją apie įmonę. Metiniuose pranešimuose 40 proc. VVĮ įvertinta teigimai. 50 proc. įmonių internetinių svetainių įvertintos teigiamai.

Skaidrumo srityje buvo išskiriamos 7 kategorijos. Metiniai pranešimai bei metinės veiklos ataskaitos įvertintos balu – B+, korupcijos prevencija buvo įvertina balu – B, darnumas – C+, tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai – B+, nepriklausomas auditas – A+, sklaida – A–, specialieji įsipareigojimai – A–.

„Korupcijos lygis buvo pirmą kartą vertinas. Matome, kad situacija nėra tokia bloga, o tema yra aktualizuota. Įmonės imasi vienokių ar kitokių veiksmų, siekiant išvengti korupcijos. Tačiau pastebime, kad trūksta sistemiškumo. (...) Silpniausia sritis – rizikų nustatymas. Rizikos yra užmiršta sritis arba į ją žiūrima neįsigilinus. (...) Čia yra ta sritis, kurioje reikia pasitempti“, – korupcijos įvertį pristato J. Niedvaras

Renginio metu buvo įteiktas ir apdovanojimas valstybinei įmonei „Oro navigacijai“, už antikorupcinių priemonių taikymą valdysenoje. Apdovanojimas už skaidrumą buvo įteiktas valstybinei įmonei „EPSOG“.

Kolegialūs organai

J. Niedvaro teigimu, kolegialių organų sitis sulaukė bene daugiau dėmesio. Šioje srityje taip pat fiksuojami didžiausi pokyčiai dėl naujai įvestų reikalavimų.

Vis dėlto bendras įvertinimas kolegialių organų srityje buvo tik B. Tokius rezultatus lemė tai, kad net ketvirtis valstybinių įmonių neturi kolegialių organų – valdybų.

Didžiausias dėmėsys buvo skirtas nepriklausomumui. Šioje srityje bendras įvertis siekia A.

J. Niedvaras pažymi, kad valdybose net 63 proc. narių yra nepriklausomi, o 67 proc. valdybos pirmininkų taip pat yra nepriklausomi. Tai rodo, kad valstybinių įmonių valdybos yra depolitizuotos.

Valstybinių įmonių kompetencijas įvertinta balu – A, įsitraukimas – A–, atranka – B+, funkcijos – A, komitetai – B.

Už profesionaliausią valdybą apdovanojimą gavo „Lietuvos geležinkeliai“. Pažymima, kad joje net 6 iš 7 valdybos narių yra nepriklausomi.

Strateginis planavimas

J. Niedvaras sako, kad strateginio planavimo srityje valstybinės įmonės yra vertinamos daugiau teigiamai, negu neigiamai. Bendras įvertis siekia A.

Valstybinių įmonių strateginis planavimas įvertintas balu – A–, strategijų įgyvendinimai ir priežiūra įvertina – B+, VVĮ tikslų įgyvendinimas – A–, finansų tvarumas – A–.

Anot analitiko, strategijos įvertinimas buvo įvertintas tik vidutiniškai todėl, kad valstybinėms įmonėms kai kuriose srityse trūksta ambicingumo ir geresnių rodiklių įverčio.

Taip pat pastebima, kad per atlyginimus įmonės darbuotojai nėra motyvuojami dirbti geriau. Atlygio sistema nėra motyvuojanti, teigia J. Niedvaras.

Kalbant apie finansus, analitikas pažymi, kad vis daugiau įmonių kelia finansinę grąžą. Jis taip pat teigia, kad kai kurios įmonės turi labai daug turto, tačiau jo tinkamai nenaudoja. Finansų pritraukimas į įmones taip pat yra labai ribotas.

„Sunkiau sekasi komercinėms įmonėms. Natūralu, kad tai nėra monopolinės įmonės ir jiems yra sunkiau konkuruoti“, – pastebi J. Niedvaras.

Už proveržį efektyvume apdovanojimą gavo valstybinė įmonė „Toksika“. Už valdysenos pažangą įvertinimą gavo „Registrų centras“. Valdysenos lyderių apdovanojimas buvo įteiktas „Ignitis grupei“.

Apibendrindamas rezultatus J. Niedvaras teigia, kad didžiausi pokyčiai fiksuoti – valdybos sudarymo srityje, VVĮ valdysena gerėja, palaipsniui gerėja atskaitomybės praktikos. Vis dėlto tobulintų sričių yra vis dar daug, o bendrai valstybės valdomos įmonės vertinamus balu – B.

Kasmet Valdymo koordinavimo centras sudaro VVĮ gerosios valdysenos indeksą. Tai yra vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinama VVĮ valdymo kokybė. Jis sudaromas atsižvelgiant į EBPO rekomendacijas, „Nasdaq“ bendrovių valdymo kodeksą, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines korporatyvinio valdymo praktikas.