Verslas

2015.09.08 13:45

Ar apsimoka patarinėti valstybės vadovams?

Žvelgiant į valstybės vadovų patarėjų atlyginimus matyti, kad labiausiai nepasisekė Seimo pirmininkės patarėjams: šie uždirba gerokai mažiau už prezidentės ir premjero dešiniąsias rankas. Personalo ir verslo specialistai sako, kad patarėjų atlyginimai negali būti lyginami su verslo įmonių atlyginimais: į tokias pareigas einama ne dėl pinigų.

Žvelgiant į valstybės vadovų patarėjų atlyginimus matyti, kad labiausiai nepasisekė Seimo pirmininkės patarėjams: šie uždirba gerokai mažiau už prezidentės ir premjero dešiniąsias rankas. Personalo ir verslo specialistai sako, kad patarėjų atlyginimai negali būti lyginami su verslo įmonių atlyginimais: į tokias pareigas einama ne dėl pinigų.

Šių metų II ketvirtį prezidentės vyriausiasis patarėjas „į rankas“ vidutiniškai uždirbo 2164 eurus, patarėjas – 1525 eurus, vyriausiasis specialistas – 952 eurus. Prezidentūroje dirbančio konsultanto, kuris nėra valstybės tarnautojas, atlyginimas siekia 697 eurus.

Prezidentės Spaudos tarnyba paaiškino, kad valstybės tarnautojams mokami priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, už kvalifikacinę klasę, už laipsnį arba tarnybinį rangą. Prezidentės vyriausi patarėjai ir patarėjai yra politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, todėl jie gauna priedus tik už stažą, o kvalifikacinės klasės, laipsnių ir tarnybinių rangų neturi.

Seimo pirmininkės vyresnysis patarėjas į rankas „vidutiniškai uždirba“ 1179 EUR. Patarėjas „į rankas“ vidutiniškai gauna 1070 EUR. Kiek žemesni atlyginimai mokami padėjėjams – apie 773 EUR.

Tai – politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Priedą už tarnybos stažą sudaro 3 procentai pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 proc. pareiginės algos.

Kaip teigiama Seimo Ryšių su visuomene skyriaus pateiktame atsakyme, valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą. Priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos.

Premjero patarėjai uždirba daugiau už prezidentės

Ministro pirmininko patarėjas „į rankas“ gauna 1694 EUR. Vyriausybės kanceliarija nurodo, kad ministro pirmininko politinio pasitikėjimo patarėjai taip pat gauna 30 proc. priemokas prie atlyginimo, taigi premjero patarėjas per mėnesį uždirba apie 2200 EUR. Premjeras Algirdas Butkevičius iš viso turi 15 patarėjų.

Premjero padėjėjo atlyginimas gerokai kuklesnis – 1026 EUR.

Vyriausybės Spaudos tarnybos teigimu, priemokos, priedai už stažą, kvalifikacinės klasės yra sudėtinė valstybės tarnautojo atlygio dalis. Valstybės tarnautojams pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Valstybės tarnautojams mokamų priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 proc. pareiginės algos.

Valstybės tarnautojams taip pat mokami priedai už kvalifikacinę klasę. Priedas už trečią kvalifikacinę klasę sudaro 15 proc. pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 30 proc. pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – 50 proc. pareiginės algos.

Kai kuriais atvejais valstybės tarnautojams mokamos priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Šių priemokų dydį nustato valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, tačiau jų suma negali viršyti 60 proc. pareiginės algos.

Į tokias pareigas eina ne dėl pinigų

Tarptautinės verslo konsultacijų kompanijos „Hay Group“ generalinis direktorius Baltijos šalims Eligijus Kajieta į atlyginimą siūlo žiūrėti kaip į visumą. Jo teigimu, piniginis atlyginimas – tik viena dedamoji, dėl ko žmonės renkasi dirbti vieną arba kitą darbą.

„Iš principo piniginė atlyginimo dalis nėra motyvacinis faktorius, jis turi būti tam tikrame lygmenyje, kad darbuotojas startuotų dirbti. Dažniausiai darbas viešajame sektoriuje būna prasmingas tiems, kuriems emocinio atlygio dalis yra svari. Tai ypač galioja dirbant Prezidentūroje, ministerijose, kur žmonės jaučiasi tiesiai prisidedantys prie didesnės prasmės negu dirbdami versle“, – sakė E. Kajieta.

Pasak E. Kajietos, nenuostabu, kad žmonės, pasirenkantys iš verslo eiti į politiką arba viešąją veiklą, niekada to nedaro dėl didesnių finansų.

Jo nuomone, lyginti valstybės vadovų patarėjų atlyginimus su atlyginimais versle ar daryti išvadas, kad uždirbama per daug ar per mažai – netikslinga.

Ekspertė: neteisinga lyginti tik atlygį

Personalo paieškos įmonės „J. Friisberg Partners“ vadovaujanti partnerė Nijolė Kelpšaitė DELFI sakė, kad teisingiausia būtų lyginti ne gaunamus atlyginimus, o metines pajamas. Į jas įeina metinės premijos ir įvairūs priedai. Taip pat reikėtų lyginti gaunamas naudas – versle populiarus sveikatos, pensinis, gyvybės draudimai, automobilis, mokymosi galimybės.

„Lyginti tik atlygį neteisinga, yra įvairios komandiruotės, priedai, reikia žiūrėti visą paketą, ką žmogus dirbdamas gauna“, – kalbėjo N. Kelpšaitė.

Kita vertus, sako pašnekovė, valstybės vadovo patarėjo atlyginimas negali būti lyginamas su verslo įmonės vadovo atlyginimu. N. Kelpšaitės nuomone, patarėjas nėra vadybininkas ar vadovas: tai savo srities ekspertas, kuris dalijasi turimomis žiniomis bei patirtimi. Rinkoje ekspertų atlyginimai skiriasi: gali būti 2000 eurų, 1500 eurų ir tai yra normalu.