Verslas

2019.11.22 16:43

Analogo neturintis tyrimas Lietuvoje: pusė vaikų būtų linkę nuslėpti mokesčius valstybei

Jonas Deveikis, LRT.lt 2019.11.22 16:43

Vilniuje gyvenantys vaikai daugiau žino apie mokesčius, tačiau šalies regionų vaikai palankiau vertina mokesčių mokėjimą. Taip pat pastebima, kad vaikams augant teigiamas požiūris į mokesčių mokėjimą mažėja, o mergaitės yra linkusios juos vertinti palankiau, rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) užsakymu atliktas tyrimas.

Valstybinė mokesčių inspekcija, bendradarbiaudama su Vilniaus universitetu, atliko tyrimą, kurio metu buvo bandoma nustatyti vaikų žinias ir požiūrį į mokesčių mokėjimą.

Tyrimą atlikęs Vilniaus universiteto profesorius Gintautas Valickas teigia, kad projektas buvo vykdomas nuo 2016 iki 2019 metų ir tai yra analogo neturintis tyrimas Lietuvoje.

Jis atskleidė, kad 7–9 metų vaikų grupėje beveik du trečdaliai (64,9 proc.) nurodė, jog jie yra kažką girdėję apie mokesčius, tačiau jų atsakymai nebuvo tikslūs.

„Tyrimo metu paaiškėjo, kad beveik pusė (49,6 proc.) 7–9 m. vaikų ir trečdalis (34,5 proc.) 12–13 m., 16–17 m. mokinių mokesčius tapatina su mokėjimais už komunalines ir kitas įvairias paslaugas, perkamus daiktus (pvz., „Mokesčiai – kai reikia susimokėti už vandenį, elektrą, šildymą, butą, jeigu nuomoji“). Šiek tiek daugiau nei trečdalis (35,1 proc.) 7–9 m. grupės vaikų apie mokesčius nėra girdėję visai“, – tyrimo rezultatus pristato G. Valickas.

Nustatyta, kad vaikai būtų labiau linkę mokėti mokesčius tada, kai apie tai gali sužinoti kiti, taip pat jeigu mokesčių nemokėjimas galėtų lemti neigiamas pasekmes. Pastebima, kad apie mokesčius girdėję vaikai, palyginti su negirdėjusiaisiais, labiau pasisakė už mokesčių mokėjimą bei nurodė, kad yra neteisinga visas pajamas pasilikti sau. Jie taip pat dažniau siūlė nubausti kaltininką už mokesčių nemokėjimą.

Vis dėlto profesorių G. Valicką stebina tai, kad net apie pusė vaikų būtų linkę nuslėpti mokesčius valstybei.

„Jeigu kažkas kepyklėlėje kepa bandeles ir reikia nuslėpti pajamas, tai net pusė vaikų pasakė, kad tai darytų. Net 47,9 proc. vaikų mokestinių taisyklių nesilaikymą, susijusį su valstybe, vertino kaip teigiamą dalyką“, – stebisi profesorius.

Vilniečiai apie mokesčius žino daugiau, bet labiau nenori jų mokėti

Tyrimas taip pat parodė, kad 12–13 ir 16–17 metų amžiaus grupėse vaikų mokesčių supratimas buvo šiek tiek geresnis už mažų vaikų. Tačiau vis dar didžiausia grupė vaikų mokesčių mokėjimą suprato kaip komunalines įmokas. Visiškai nežinančių apie mokesčius buvo 10,7 proc.

Nustatyta, kad minimose paauglių amžiaus grupėse turimos žinios buvo tiesiogiai susijusios su tėvų pajamomis ir išsilavinimu.

„Daugiau apie mokesčius žino tie, kurių tėvai turi aukštesnį išsilavinimą. Tai pat tie vaikai, kurių tėvai uždirba daugiau“, – sako G. Valickas.

Dar vienas aspektas, kurį pabrėžia profesorius, kad, vaikų amžiui didėjant, jų žinios apie mokesčius gerėja. Tačiau požiūris tampa labiau negatyvus.

Pozityviausias požiūris į mokesčius ir mokesčių mokėjimą užfiksuotas 7–9 metų vaikų grupėje. Profesorius mano, kad būtent šioje amžiaus grupėje reikia formuoti pilietišką požiūrį į pareigą mokėti mokesčius. Todėl apie mokesčius svarbu pradėti kalbėti jau pradinėse klasėse, tai padėtų išlaikyti pozityvų požiūrį ir augant.

Sužino iš tėvų

Tyrimas rodo, kad pagrindinis šaltinis, iš kurio vaikai sužino apie mokesčius, yra tėvai, mokykla, žiniasklaida, internetas ir draugai. Tačiau dažniausiai vaikai apie mokesčius sužino iš tėvų.

G. Valickas išskiria ir dar vieną įdomią tendenciją. Vilniečiai apie mokesčius žinojo daugiau nei kituose šalies miestuose gyvenantys moksleiviai, tačiau vaikai regionuose labiau pasisakė už mokesčių mokėjimą.

Išskiriamas ir lyčių skirtingas požiūris į mokesčių mokėjimą. „Nors berniukų ir mergaičių žinios apie mokesčius yra panašios, mergaitės, palyginti su berniukais, rodo daug didesnį palankumą mokėti mokesčius (kai tą joms reikės daryti), o berniukai, palyginti su mergaitėmis, mokesčius vertina kaip šiek tiek teisingesnius (šie skirtumai didėja, kai didėja paauglių amžius)“, – pastebi G. Valickas.

Vis dėlto, nepaisant to, kad vyresnio amžiaus paauglių požiūris į mokesčius prastėja, vertinant bendrai, vaikai mokesčių mokėjimą vertina labiau teigiamai nei neigiamai.

Susitikime dalyvavę mokytojai minėjo, kad jų nestebina tai, jog didelė dalis mokinių nežino, kas yra mokesčiai, nes ekonomikos pamokos vaikams yra dėstomos tik 9–10 klasėje ir tik kaip pasirenkamas dalykas.