Naujienų srautas

Verslas2019.10.30 10:01

Pokyčiai lošimų versle: kas jau pasikeitė ir kas dar laukia

LRT.lt 2019.10.30 10:01

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Priežiūros tarnyba) pranešime žiniasklaidai informuoja, kad nuo 2019 m. lapkričio 1 d. keičiasi kai kurios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (ALĮ) nuostatos.

Dalis Lietuvos Respublikos Seimo priimtų ALĮ pakeitimų, susijusių draudimu į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus įleisti jaunesnius kaip 18 metų asmenis ir privalomu klientų tapatybės tikrinimu, įsigaliojo 2019 m. liepos 1 d.

Tačiau naujiems esminiams pakeitimams, susijusiems su įgyvendinamųjų teisės aktų parengimu ir lošimų organizatorių veiklos pertvarkymu, buvo numatyta vėlesnė įsigaliojimo data, t. y. 2019 m. lapkričio 1 d. Taigi, pokyčiai azartinių lošimų reglamentavime, kurie įsigalios nuo 2019 m. lapkričio 1 d. yra šie:

Reklamos draudimai

Siekiant riboti neigiamą lošimų poveikį visuomenei ir ypač nepilnamečiams asmenims, atliktas ALĮ 10 straipsnio pakeitimas, kuriam įsigaliojus bus leidžiama reklamuoti tik azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekių ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis. Skelbiant nurodytą reklamą bus draudžiama nurodyti bet kokią papildomą rašytinę, vaizdinę ar garsinę informaciją. Taip pat nustatomas draudimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirtose interneto svetainėse skelbti bet kokią su azartiniais lošimais susijusią informaciją.

Dėl azartinių lošimo vietų patalpų filmavimo

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įsigalioja dar 2017 m. lapkričio 21 d. Seimo priimti ALĮ 15 straipsnio pakeitimai, iš esmės susiję su azartinių lošimų organizavimo vietų filmavimui keliamų reikalavimų sugriežtinimu.

ALĮ pataisomis siekta nustatyti, kad privalomas filmavimas būtų atliekamas ne tik lošimo namuose (kazino), tačiau ir automatų salonuose bei lažybų punktuose. Iki šiol ALĮ numatė, kad filmuojamos turi būti tik lošimo namų (kazino) patalpos.

Būtinybę, kad vaizdo filmavimas taptų privalomas ne tik lošimo namuose (kazino), bet ir automatų salonų bei lažybų punktų patalpose, lėmė sunkumai, su kuriais susidurdavo Priežiūros tarnyba, aiškindamasi įvairiausius, galimų pažeidimų atvejus (įleidimai parašius prašymą neleisti, lošti, leidimas lošti nepilnamečiams, lošimo automatų sutrikimai, pranešimai apie lažybų laimėjimų neišmokėjimą ir pan.). Todėl siekiant dar efektyviau užtikrinti azartinių lošimų organizavimo vietų kontrolę, su lošimo vietų filmavimu susijusi papildyta ALĮ nuostata išplėtė lošimų vietų, kuriose nuo 2019 m. lapkričio 1 d. filmavimas tampa privalomas, sąrašą, į jį įtraukiant ir automatų salonus bei lažybų punktus.

Iki šių ALĮ pataisų, susijusių su lošimo vietų filmavimu, įsigaliojimo automatų salonuose bei lažybų punktuose, lošimų organizatoriai nors ir vykdydavo minėtų lošimo vietų filmavimą, tačiau vaizdo įrašų neprivalėjo pateikti Priežiūros tarnybai. Tai apsunkindavo Priežiūros tarnybos atliekamus lošimus organizuojančių bendrovių patikrinimus, ypatingai susijusius su asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, galimu įleidimu į lošimų vietas. Nuo 2017 m. gegužės 1 d. įsigalioję ALĮ pakeitimai suteikė galimybę asmenims pateikti prašymą jų neįleisti į lošimų vietas. Tačiau Priežiūros tarnyba iš tokių asmenų ir toliau sulaukdavo pranešimų, kad nepaisant jų prašymo, jie vis tiek yra įleidžiami į lošimų vietas. Nesant vaizdo įrašams, būdavo labai sudėtinga atkurti situaciją bei nustatyti, ar asmuo, pateikęs prašymą neleisti lošti, tikrai buvo įleistas, kaip tai įvyko bei dėl kokių priežasčių (aplaidus darbuotojos pareigų atlikimas, pačio asmens sukčiavimas).

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiantys ALĮ pakeitimai detaliai išvardija kokiose lošimų vietose ir kas konkrečiai privalo būti fiksuojama vaizdo įrašais. Iki šiol galiojusios ALĮ nuostatos numatė privalomą filmavimą tik lošimo namų (kazino) atveju virš kiekvieno lošimo stalo įrengiant vaizdo kamerą, kuri nepertraukiamai filmuotų prie lošimo stalų vykstančius lošimus. Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. lošimo namuose, automatų salonuose bei lažybų punktuose privalo būti įrengta vaizdo įrašymo sistema, kuri nepertraukiamai filmuotų: įėjimą į lošimų vietas, kasą arba vietą, kurioje priimami pinigai ir išmokami laimėjimai. Lošimo namų (kazino) atveju vaizdo įrašais papildomai privalo būti fiksuojamas ir prie lošimo stalų įmokėtų sumų bei žetonų inventorizacija.

Be to, atsiranda dar vienas svarbus su filmavimu lošimo vietose susijęs reikalavimas – pareiga lošimų organizatoriams užtikrinti, kad vaizdo įrašuose aiškiai matytųsi į aukščiau minėtas lošimo vietas įeinantys asmenys, lošėjų ir lošėjus aptarnaujančių darbuotojų, atliekančių operacijas su pinigais kasoje, veiksmai, t. y. fiksuojama, kokie asmenys, kokias pinigų sumas keičiasi, ar tokių asmenų veiksmai, susiję su pinigų keitimu ar laimėjimu jiems išmokėjimu, buvo užregistruoti atitinkamuose žurnaluose, nes tokią pareigą nustato ALĮ ar kiti teisės aktai.

Atitinkamai lošimo namų (kazino) atveju vaizdo įrašuose papildomai privalo matytis žetonų inventorizacijos metu atliekami veiksmai (nuo įmokėtų sumų ir žetonų paėmimo nuo lošimo stalų momento iki jų suskaičiavimo). Minėtas reikalavimas, kas konkrečiai privalo matytis, aktualus siekiant užtikrinti ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo bei teroristų finansavimo įstatymo keliamus tikslus – su kuriais susijęs ir Priežiūros tarnybos siekis kontroliuoti, jog lošiant azartinius lošimus nebūtų legalizuojamos neteisėtu ar nusikalstamu būdu įgytos piniginės lėšos, o nustačius tokius atvejus apie tai informuojama Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Be to, atsiranda pareiga minėtus vaizdo įrašus konkrečiais atvejais (iki lošėjo pretenzijos išnagrinėjimo ar lošimus organizuojančios bendrovės patikrinimo pabaigos) saugoti ilgiau nei iki šiol galiojęs 180 dienų vaizdo įrašų saugojimo terminas.

Galiausiai vaizdo įrašams, fiksuojantiems lošimo vietas, Priežiūros tarnyba nustatė ir vaizdo kokybės reikalavimus, siekiant išvengti atvejų, kuomet iš prastos vaizdo įrašo kokybės sudėtinga identifikuoti asmenis ar nustatyti kitas patikrinimui svarbias aplinkybes.

Dėl ALĮ pakeitimų, susijusių su lošimų vietų, kuriose privalomas filmavimas, skaičiaus išplėtimu, taip pat įvirtinus papildomus privalomus reikalavimus vaizdo įrašų turiniui bei kokybei, t. y. iš vaizdo įrašo aiškiai matosi lošimo vietų įėjimas, kasa bei į lošimo vietas įeinantys asmenys, po 2019 m. lapkričio 1 d. bus lengviau išaiškinti draudimo įleisti į lošimo vietas asmenis pateikusius prašymus nelošti pažeidimo atvejus, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tvarkos pažeidimus, taip pat tiriant visus kitus tiek asmenų pranešimų pagrindu, tiek Priežiūros tarnybos iniciatyva pradėtus patikrinimus bei tyrimus. Minėti ALĮ pakeitimai ne tik padės dar geriau apginti lošėjų teises, tačiau taip pat bus naudingi ir Priežiūros tarnybai, atliekant savo funkcijas.

Dėl lošimo automatų sujungimo į elektroninę sistemą

Lošimų organizatoriams suteikiama teisė (ALĮ 16 straipsnio 8 dalis) eksploatuojamus lošimo automatus sujungti į elektroninę lošimo automatų duomenų valdymo sistemą. Į sistemą sujungtų lošimo automatų duomenų apskaita ir veikimo kontrolė bus vykdoma nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis. Visi lošimo automatai į bendrą sistemą privalo būti sujungti 2021 m. lapkričio 1 d.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi