Verslas

2019.10.28 16:18

Prašoma Seimo kanceliarijai papildomai skirti 1 mln. 558 tūkst. eurų

Kitų metų biudžete prašoma Seimo kanceliarijai papildomai skirti 1 mln. 558 tūkst. eurų asignavimų (iš jų 500 tūkst. eurų turtui įsigyti).

Tokį pasiūlymą 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui įregistravo Seimo valdybos nariai Rima Baškienė, Irena Degutienė, Gediminas Kirkilas, Jonas Liesys, Arvydas Nekrošius, Viktoras Pranckietis, Julius Sabatauskas, Irena Šiaulienė, Remigijus Žemaitaitis.

Jų teigimu, papildomų lėšų – per 1,5 mln. eurų – prašoma Seimo plenarinių posėdžių salės atnaujinimui, Sausio 13-osios memorialo remontui ir valstybės tarnautojų algoms.

Šiuo metu Seimo narių politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientų vidurkis yra 6,6 bazinio dydžio (BD), nors pagal Valstybės tarnybos įstatymo priede nustatytą šių pareigybių pareiginių algų koeficientų intervalą vidutinis pareiginės algos koeficientas yra 8,85 BD.

„Siekiant Seimo narių politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientus 2020 m. padidinti 15 proc. ir taip laipsniškai artėti prie pareiginių algų koeficientų vidurkio, reikalingi papildomi 505 tūkst. eurų asignavimai“, – sako pasiūlymo autoriai.

eimo statute nustatyta, kad kiekvienam Seimo nariui įsteigiama 3 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės.

Seimo valdybos nariai sako, kad, siekiant pabaigti Seimo posėdžių salės atnaujinimą ir užtikrinti nepertraukiamą Seimo narių darbą Seimo posėdžių metu, būtina pratęsti šiuo metu Seimo kanceliarijos vykdomą investicijų projektą iki 2020 m. pabaigos, papildomai skiriant 500 tūkst. eurų asignavimų 185 Seimo posėdžių salės kompiuterizuotoms darbo vietoms, Seimo posėdžių salės programinei įrangai, vaizdo transliacijos įrangai ir garso apdorojimo sistemai atnaujinti (ilgalaikiam turtui įsigyti).

„Pasenusi vaizdo ir garso apdorojimo įranga negali perduoti signalo raiškiuoju (HD) formatu nacionaliniam transliuotojui. Seimo posėdžių salės įranga įdiegta prieš 12 metų ir šiuo metu nebepalaikoma (neaptarnaujama) gamintojų, todėl nebegalima užtikrinti Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo nuostatų“, – sako pasiūlymo autoriai.

Siekiant užtikrinti tinkamas darbo sąlygas Seimo nariams ir Seimo kanceliarijos darbuotojams pagal nustatytas higienos normas, taip pat planuojama įrengti Seimo III rūmų vėsinimo sistemą, tam skiriant būtinus 306 tūkst. eurų asignavimus.

Papildomų lėšų prireiks ir Sausio 13-osios memorialui, kurio dalis stiklo konstrukcijų yra sutrūkinėjusios ir nestabilios, atsipalaidavę metalines konstrukcijas laikantys lynai.

„Tokia statinio būklė yra avarinė ir kelia grėsmę memorialo lankytojams. (...) Yra būtina atlikti Sausio 13-osios memorialo paprastąjį remontą ir pašalinti jo eksploatacijos metu susidariusius statinio defektus. Remonto darbams atlikti reikalingi 210 tūkst. eurų asignavimai“, – sako Seimo vadovybė.

Įgyvendinant Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo ir Valstybės tarnybos įstatymų nuostatas, reikalingi papildomi 37 tūkst. eurų asignavimai Seimo narių ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojų didėjantiems priedams už tarnybos Lietuvos valstybei stažą mokėti.