Verslas

2019.10.11 14:11

Gera žinia daliai gyventojų: į pinigines gali grįžti dėl krizės prarasti pinigai

Siūloma dalinai kompensuoti dėl krizės sumažintas, bet iki šiol daliai gyventojų negrąžintas, socialines išmokas.

Parlamentarų grupė įregistravo tai numatantį įstatymo projektą, kuriame siūloma 2020 metais kompensuoti jiems 10 procentų dėl socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo taikymo neišmokėtų sumų. Jeigu Seimas pritartų, būtų kompensuotos tokios socialinės išmokos: našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko pensijos, kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, kompensacinės išmokos teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams, šalpos kompensacijos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, Prezidento renta, signataro renta, signatarų našlių ir našlaičių renta, rentos buvusiems sportininkams, taip pat valstybinės pensijos.

Pagal projektą, kompensuojamoji suma būtų išmokama 2020 metų birželio mėnesį nereikalaujant iš socialinių išmokų gavėjų prašymų. Tačiau numatyta ir išimtis: kai asmuo kompensavimo metu nėra atitinkamos socialinės išmokos gavėjas – tuomet kompensuojamąją sumą siūloma išmokėti iki 2020 m. gruodžio 31 d, jei asmuo iki 2020 m. spalio 31 d. išmoką administruojančiai įstaigai pateiks prašymą dėl kompensuojamosios sumos išmokėjimo.
Taip pat įstatymo projektu siūloma numatyti, kad asmenys, kuriems paveldėjimo tvarka pereina (perėjo) mirusio asmens turtas, turi teisę gauti kompensuojamąją sumą už asmenį, mirusį įsigaliojus šiam įstatymui, kuris būtų turėjęs teisę gauti kompensuojamąją sumą pagal įstatymą, jeigu ji dar nebuvo išmokėta. Kompensuojamosios sumos paveldėtojams būtų išmokamos, jeigu jie iki 2020 m. spalio 31 d. pateiktų išmokos mokėjimą administruojančiai įstaigai prašymą dėl kompensuojamosios sumos, priklausiusios mirusiajam, išmokėjimo.

Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad išmokėta kompensuojamoji suma neturėtų įtakos kitoms asmeniui pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai, socialinių paslaugų apmokėjimui.

Pagal siūlomą projektą, našlių, našlaičių pensijos, maitintojo netekimo pensijos, ištarnauto laiko pensijos, kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas kompensuojamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skiriamų valstybės biudžeto tikslinių asignavimų.

Taip pat siūloma, kad valstybinės pensijos, kompensacinės išmokos, šalpos kompensacijos, tikslinės kompensacijos, Prezidento renta, signataro rentos, sportininkų rentos būtų kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.

„Vadovaujantis Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatomis, buvo perskaičiuotos ir sumažintos socialinės išmokos (pensijos, kompensacijos, rentos ir kt.), tačiau ne visos jos buvo kompensuotos pagal Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo ir Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymus“,- sako naujo įstatymo projekto autoriai.

Preliminariais parlamentarų skaičiavimais, socialinių išmokų gavėjams liko nekompensuota 181,5 mln. eurų. Nevertinant socialinių išmokų gavėjų mirtingumo, 10 procentų nuo likusios nekompensuotos sumos sudaro, anot jų, 18,2 mln. eurų. Remiantis socialines išmokas mokančių institucijų duomenimis, įvertinus šių išmokų gavėjų mirtingumą, tikėtinas lėšų poreikis naujam įstatymo projektui įgyvendinti galėtų būti apie 10 mln. eurų.

Įstatymo projektą, kuriuo nustatytas socialinių išmokų kompensavimas, jo dydis, tvarka ir terminai, parengė Seimo narių grupė: Algimantas Dumbrava, Ona Valiukevičiūtė, Algirdas Butkevičius, Tomas Tomilinas, Juozas Varžgalys, Viktoras Pranckietis ir Robertas Šarknickas.