Verslas

2015.08.06 13:28

Valstybės kontrolė: ŽŪM priėmė neteisėtus sprendimus

BNS 2015.08.06 13:28

Žemės ūkio ministerija netinkamai atstovavo valstybei, nes nepasirūpino, kad jos valdoma įmonė Lietuvos žirgynas laiku sumokėtų 250 tūkst. eurų dividendų, po 2014 metų ministerijos audito nurodo Valstybės kontrolė. Ministerija teigia, kad kitu atveju žirgynas būtų žlugęs.

Žemės ūkio ministerija netinkamai atstovavo valstybei, nes nepasirūpino, kad jos valdoma įmonė Lietuvos žirgynas laiku sumokėtų 250 tūkst. eurų dividendų, po 2014 metų ministerijos audito nurodo Valstybės kontrolė. Ministerija teigia, kad kitu atveju žirgynas būtų žlugęs.

Pasak Valstybės kontrolės pranešimo, ministerija priėmė neteisėtus sprendimus, leisdama dividendus pervesti dalimis ir už tai nemokėti palūkanų.

„Įvertinus, kaip įgyvendinamos valstybės turtinės ir neturtinės teisės jos valdomose įmonėse, nustatyta, kad ministerija netinkamai atstovavo valstybės interesams, nes neužtikrino, kad į valstybės biudžetą laiku būtų pervesta valstybei priklausanti 862,8 tūkst. litų (249,9 tūkst. eurų) dividendų suma. Be to, ji priėmė neteisėtus sprendimus – valstybei priklausančius dividendus biudžetui pervesti dalimis, nemokant palūkanų“, – teigiama Valstybės kontrolės pranešime.

Tuo metu pati ministerija teigia, kad už 2005-2011 metus susidariusią žirgyno skolą nuspręsta atgauti dalimis, kitaip bendrovė žlugtų. Jeigu žirgynas pažeis mokėjimų grafiką, pasak ministerijos, mokės 5 proc. palūkanas.

„Nustatyti skolos mokėjimo terminai, kuriuos pažeidus Lietuvos žirgynas turės mokėti 5 proc. dydžio metinių palūkanų sumą. Pažymėtina, kad ministerijos sprendimas dėl laiku nesumokėtų dividendų buvo priimtas   konsultuojantis su Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Valdymo koordinavimo centru“, – teigiama ministerijos pranešime.

Taip pat nurodoma, kad ministerija neparengė atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų rėmimo programos. Auditoriai siūlo ministerijai į gyvendinti šią Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu jai pavestą funkciją arba inicijuoti įstatymo pakeitimą jos atsisakant. Pasak ŽŪM, taisyklės rengiamos šiuo metu.

Auditoriai taip pat siūlo ŽŪM iš Šilutės rajono savivaldybės susigrąžinti 131 tūkst. eurų tikslinių dotacijų, mat savivaldybė pinigus panaudojo ne pagal paskirtį.

„Auditorių manymu, ministerija turėtų pareikalauti, kad savivaldybė grąžintų ne pagal paskirtį panaudotas lėšas, ir pervesti jas į valstybės biudžetą“, – teigiama pranešime.

Pati ministerija tikina, kad pinigus susigrąžins, tačiau tokia situacija susidarė dėl to, kad jau 3 metus valstybė neskiria lėšų valstybės kapitalo investicijoms melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstravimui, todėl savivaldybės, kartais pažeisdamos finansinę drausmę, naudoja lėšas, kurios skirtos valstybinei melioracijos funkcijai vykdyti, melioracijos statinių rekonstravimui.

„Pastebėję, kad Šilutės rajone dotacijos nebuvo tinkamai paskirstytos, pareikalausime grąžinti į biudžetą, tačiau negalima pamiršti, kad valstybė neskiria pakankamai dėmesio melioracijos statinių rekonstravimui, tad savivaldybės yra stumiamos į kampą“, – pranešime sakė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė. 

Praėjusiais metais ŽŪM kritikuota, kad Nacionalinės žemės tarnyba netinkamai nustatė laisvos žemės fondo žemės tikrąją vertę. Tačiau šių metų ataskaitoje auditoriai nurodo, kad tarnyba pernai jau stengėsi tiksliau nurodyti žemės vertę.