Verslas

2015.08.05 15:45

Daugiabučių namų administravimo nuostatai – vienodi visoms savivaldybėms

LRT.lt 2015.08.05 15:45

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatams. Jiems įsigaliojus šie objektai visose savivaldybėse bus administruojami vienodai, rašoma pranešime spaudai.

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatams. Jiems įsigaliojus šie objektai visose savivaldybėse bus administruojami vienodai, rašoma pranešime spaudai.

„Vieningi nuostatai gerokai palengvins daugiabučių administravimą ir sumažins biurokratinę naštą. Siekiame, kad visi daugiabučiai būtų administruojami vienodai gerai – gyventojai laiku gautų visą aktualią informaciją, jų interesai būtų atstovaujami, o administratorių veikla nekeltų abejonių. Taip pat visada esame atviri pasiūlymams, kaip gerinti daugiabučių administravimą“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.

Parengtuose nuostatuose daug dėmesio skiriama butų ir kitų patalpų savininkų interesų atstovavimui ir administratorių veiklos skaidrumui. Nustatoma, kad administratoriui savo jėgomis atliekant namo ir jo inžinerinių sistemų techninę priežiūrą, tvarkant namui priskirtą žemės sklypą ar teikiant kitas paslaugas, jų įkainius balsų dauguma tvirtina butų savininkai.

Nuostatuose taip pat pabrėžiama namo priežiūros ir atnaujinimo pagal privalomuosius reikalavimus ir su tuo susijusių išlaidų planavimo svarba. Nustatoma, kad privalu rengti kasmetinį ūkinį finansinį planą ir ilgalaikį (2, 5 ar daugiau metų) namo remonto planą. Šį planą ir kaupiamųjų įmokų tarifą tvirtins butų savininkai. Administratoriai įpareigojami pasibaigus metams pateikti savo veiklos ataskaitą butų savininkams.

Taip pat detalizuojamas informacijos teikimas butų savininkams panaudojant įvairias jos teikimo formas: interneto svetainę, skelbimų lentas laiptinėse, pašto ir elektroninio pašto priemones.

Nustatoma butų savininkų teisė rinkti savo atstovą ar atstovus, kurie galėtų dalyvauti vykdant paslaugų ir rangos darbų pirkimus, priimant atliktus darbus, vykdant namo technines apžiūras, tikrinant šilumos ir kitų sąnaudų apskaitos prietaisų rodmenis. Taip pat detaliau reglamentuojama namo priežiūros ir remonto paslaugų, rangos darbų pirkimo tvarka. Aplinkos ministerija įgaliojama parengti pavyzdinį minėtų pirkimų tvarkos aprašą bei namo techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodiką.

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai keičia iki šiol galiojusius Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatus. Įsigaliojus naujiems nuostatams visose savivaldybėse daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektai bus administruojami pagal vienodą tvarką.