Verslas

2019.09.27 10:08

Lietuvos bankas: Vilniaus kredito unija ne visada įsitikindavo skolininkų galimybėmis grąžinti paskolas

Lukas Blekaitis, ELTA2019.09.27 10:08

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko Vilniaus kredito unijos tikslinį inspektavimą ir nustatė pažeidimų – suteikdama paskolas ji ne visada įsitikindavo skolininkų galimybėmis jas grąžinti.

Taip pat, kaip praneša Lietuvos bankas, skolindama juridiniams asmenims kredito unija ne visada įvertindavo jų tarpusavio ryšius, projektų riziką ir atsiperkamumą, perimdama už problemines paskolas įkeistą turtą neretai įvertindavo jį pernelyg optimistiškai.

Priežiūros tarnyba taip pat įžvelgė kredito unijos vadovų darbo trūkumų – jų dėmesys kredito unijos finansinei būklei, veiklos efektyvumui ir pelningumui įvertintas kaip nepakankamas.

Atsižvelgdamas į tai, kad kredito unija operatyviai pašalino dalį nurodytų trūkumų, nenustatyta, kad kredito unijos veiksmai būtų tyčiniai, Lietuvos bankas nusprendė iki 2020 m. kovo 31 d. paskirti laikinąjį administratorių – Lietuvos centrinę kredito uniją, ji šias pareigas eis neatlygintinai.

Lietuvos bankas praneša, kad kredito unijos vadovybė nėra nušalinama – valdybos ir administracijos vadovo įgaliojimai nėra sustabdomi, paskirtas laikinasis administratorius veiks kartu su jais. Tiesa, prieš priimdama tam tikrus sprendimus valdyba ir administracijos vadovas turės gauti administratoriaus sutikimą. Visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus Vilniaus kredito unija privalo pašalinti iki 2020 m. vasario 29 d.