Verslas

2015.07.30 16:58

Centrinės valdžios skola – daugiau nei 13 mlrd. eurų

ELTA 2015.07.30 16:58

Finansų ministerija skelbia, kad centrinės valdžios skola birželio mėnesį siekė kiek daugiau nei 13 mlrd. eurų. Tiesa, būtina atsižvelgti ir į pozityvius pasikeitimus: skola sumažėjo 59,8 mln. eurų; užsienio skola – 179,4 mln. eurų; perteklius buvo 138,6 mln. eurų.

Finansų ministerija skelbia, kad centrinės valdžios skola birželio mėnesį siekė kiek daugiau nei 13 mlrd. eurų. Tiesa, būtina atsižvelgti ir į pozityvius pasikeitimus: skola sumažėjo 59,8 mln. eurų; užsienio skola – 179,4 mln. eurų; perteklius buvo 138,6 mln. eurų.

Finansų ministerijos duomenimis, centrinės valdžios sektoriaus skola birželio mėnesį sumažėjo 59,8 mln. eurų ir mėnesio pabaigoje buvo 13,611 mlrd. eurų arba 36,4 proc. prognozuojamo 2015 metų BVP (37,377 mlrd. eurų).

Centrinės valdžios sektoriaus užsienio skola per mėnesį sumažėjo 179,4 mln. eurų ir birželio pabaigoje sudarė 78,1 proc. visos centrinės valdžios skolos: skola užsienio bankams ir kitoms finansų institucijoms buvo 9,231 mlrd. eurų, tarptautinėms organizacijoms – 1,401 mlrd. eurų.

Centrinės valdžios perteklius birželio mėn. buvo 138,6 mln. eurų, arba 0,37 proc. prognozuojamo 2015 metų BVP. Šio mėnesio centrinės valdžios sektoriaus pajamos sudarė 1,057 mlrd. eurų, išlaidos – 860,7 mln. eurų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 57,9 mln. eurų.

Birželio mėn. pagrindinę valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (55,0 proc.) ir socialinės įmokos (36,5 proc.). Daugiausiai išlaidų sudarė socialinės išmokos (54,7 proc.).

Šių metų šešių mėnesių centrinės valdžios deficitas buvo 138,2 mln. eurų ir sudarė 0,37 proc. prognozuojamo 2015 metų BVP. Palyginti su praėjusių metų pusmečiu – 151 mln. eurų – 0,4 procentinio punkto BVP – deficitas šiemet buvo mažesnis –.

Šešių mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 5,145 mlrd. eurų, išlaidos – 5,078 mlrd. eurų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų sausį-birželį sudarė 205 mln. eurų.

Šešių mėnesių 50,0 proc. centrinės valdžios pajamų sudarė mokesčiai, 40,6 proc. – socialinės įmokos. Šiuo laikotarpiu didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 53,3 proc. bei dotacijos – 15,1 proc.

Tiesa, centrinės valdžios vidaus skola birželį padidėjo 119,6 mln. eurų ir mėnesiui baigiantis sudarė 21,9 proc. visos skolos: vidaus finansiniam sektoriui centrinė valdžia buvo skolinga 2,452 mlrd. eurų, nefinansiniam sektoriui – 73,3 mln. eurų, kitiems kreditoriams – 454,1 mln. eurų.

Visa centrinės valdžios ilgalaikė skola buvo 13,520 mlrd. eurų (99,3 proc. visos skolos), trumpalaikė – 0,092 mlrd. eurų (0,7 proc.).

Birželio mėnesį Finansų ministerija vidaus rinkoje nominalia verte išplatino 66,0 mln. eurų obligacijų ir 7,8 mln. eurų taupymo lakštų, o išpirko 9,6 mln. eurų taupymo lakštų. Užsienio kreditoriams grąžinta 0,7 mln. eurų paskolų, užsienio rinkose išpirkta 10 mln. eurų nominalios vertės obligacijų emisija.

Atsižvelgus į pritaikytas finansines išvestines priemones skola birželio mėnesį buvo 12726,7 mln. eurų. Tai sudarė 34 proc. prognozuojamo 2015 metų BVP.