Verslas

2015.07.23 14:21

Lietuvos verslo paramos agentūros vadovu paskirtas N. Ananjevas

ELTA 2015.07.23 14:21

Nuo penktadienio, laimėjęs konkursą, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (LVPA) direktoriaus pareigas pradės eiti Nikita Ananjevas.

Nuo penktadienio, laimėjęs konkursą, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (LVPA) direktoriaus pareigas pradės eiti Nikita Ananjevas.

N. Ananjevas nuo 2014 metų gruodžio 25 dienos laikinai ėjo LVPA direktoriaus pareigas, nuo 2012 metų – LVPA direktoriaus pavaduotojo pareigas. Ilgą laiką N. Ananjevas dirbo SEB banke – 2004 metais jis tapo SEB banko Specialaus kredito administravimo departamento direktoriumi, o nuo 2008 metų – Specialaus kredito administravimo departamento direktoriaus pavaduotoju. Taip pat SEB banke dirbo teisininku Kreditų departamente ir Teisės departamente.

Pagal išsilavinimą N. Ananjevas – teisininkas. 1994 metais jis baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo magistro laipsnį.

N. Ananjevas konkursą eiti LVPA vadovo pareigas laimėjo birželio 10 dieną. Konkurse dalyvavo 2 kandidatai.

LVPA įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus sklaidą. LVPA skatina Lietuvos verslo augimą, inovatyvumą ir konkurencingumą, administruodama ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus.