Verslas

2015.07.13 16:56

Lietuva stoja į EBPO

LRT.lt 2015.07.13 16:56

34 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybės narės liepos 8 dieną priėmė Lietuvos prisijungimo prie EBPO Konvencijos veiksmų planą, kitaip vadinamą Stojimo veiksmų planu, kuriame aprašytos Lietuvos stojimo į EBPO sąlygos ir procesai, rašoma parnešime spaudai.

34 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybės narės liepos 8 dieną priėmė Lietuvos prisijungimo prie EBPO Konvencijos veiksmų planą, kitaip vadinamą Stojimo veiksmų planu, kuriame aprašytos Lietuvos stojimo į EBPO sąlygos ir procesai, rašoma parnešime spaudai.

Šis dokumentas priimtas po balandžio 9 dienos EBPO Tarybos politinio sprendimo pradėti Lietuvos stojimo procesą.

„Džiugu, kad EBPO taip operatyviai parengė „kelio gaires“ bendram darbui, kurį mums lieka atlikti iki Lietuva taps visateise organizacijos nare. Esame visiškai pasirengę stojimo procesui. Atsakingos Lietuvos ministerijos jau pasiskirstė darbus, todėl tikimės, kad stojimas vyks sklandžiai“, – sako užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Įstojimo terminas veiksmų plane nėra nustatomas. Pasak EBPO generalinio sekretoriaus Angelio Gurria, galutinis terminas priklausys nuo valstybės kandidatės gebėjimo prisitaikyti prie organizacijos standartų.

„Neabejojame narystės EBPO nauda Lietuvai. Mūsų valstybei tapus šios įtakingos organizacijos nare, išaugs rinkų už Europos Sąjungos ribų pasiekiamumas, didės investuotojų pasitikėjimas, toliau bus tobulinama šalies valdymo ir teikiamų paslaugų kokybė“, – sakė ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Pasak premjero, vyriausybė dės visas pastangas, siekdama tinkamai ir laiku įgyvendinti Lietuvos–EBPO veiksmų planą.

Pirmame stojimo į EBPO etape Lietuva turės parengti ir perduoti EBPO Pradinį memorandumą, kuriame bus išdėstyta Lietuvos pozicija kiekvieno iš apytiksliai 250 EBPO instrumentų atžvilgiu. Šio memorandumo pagrindu EBPO komitetai vykdys technines peržiūras, kurioms rinks papildomą informaciją apie valstybę kandidatę. Siekdama pastūmėti Lietuvą arčiau gerosios praktikos, EBPO gali pasiūlyti įstatymų ir politikos tobulinimo rekomendacijas.

21 EBPO komitetas, kuris pagal stojimo veiksmų planą turės atlikti detalias peržiūras, apima įvairias ūkio sritis, tarp jų – investicijos, kova su korupcija, bendrovių valdymas, finansinės rinkos, draudimas, konkurencija, mokesčiai, aplinka, chemikalai, viešasis valdymas, reguliavimo politika, statistika, ekonomika, švietimas, darbas ir socialiniai reikalai, sveikatos apsauga, prekyba, eksporto kreditai, žuvininkystė, mokslas ir technologijos, skaitmeninė ekonomika, vartotojų politika.

Visiems EBPO komitetams pritarus Lietuvos narystei, galutinis sprendimas bus priimtas EBPO Taryboje.