Verslas

2019.07.16 16:25

Seimas po svarstymo pritarė riboti įsigyjamo miško plotą

LRT.lt 2019.07.16 16:25

Seimas po svarstymo pritarė Miškų įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama riboti privačios nuosavybės teise disponuojamų miškų plotus, rašoma Seimo puslapyje.

Po svarstymo už įstatymo pataisas balsavo 83 Seimo nariai, prieš – 6, susilaikė 4 parlamentarai. Tam, kad naujos nuostatos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Pagal svarstomas naujas nuostatas, asmuo ar susiję asmenys galėtų įsigyti tiek miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos teritorijoje, kad bendras jiems priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įsigytos miškų ūkio paskirties žemės sklypų plotas nebūtų didesnis kaip 1 500 ha.

Asmenys galėtų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba daugiau negu 20 proc. juridinio asmens, nuosavybės teise turinčio daugiau negu 400 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, akcijų tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos išduotą sutikimą.

Sutikimas įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą būtų išduodamas Nacionalinei žemės tarnybai valstybės įmonių ir (ar) biudžetinių institucijų registruose patikrinus duomenis apie asmenų turimus ir planuojamus įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypų plotus ir (ar) akcijas juridiniuose asmenyse, kurie valdo miškų ūkio paskirties žemę, ir nustačius, kad bendras įsigyto (priklausančio) ir norimo įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypų plotas neviršija šiame įstatyme nustatytų didžiausių įsigyjamo miško žemės ploto dydžių.

Pasak šių pasiūlymų iniciatorių, įstatymo projektu siekiama išvengti miškų ūkio paskirties žemės koncentracijos, krypstančios į intensyvų miškininkavimą, ir sumažinti neigiamą pramoninio miško kirtimo įtaką aplinkosaugos, kraštovaizdžio, rekreacijos, bioįvairovės sritims.