Verslas

2015.07.10 20:57

Lietuva užsieniečių integracijai ketina panaudoti 10,8 mln. eurų

BNS 2015.07.10 20:57

Lietuva per kelerius metus ketina gerinti laikino apgyvendinimo sąlygas prieglobsčio prašytojams, steigti integracijos centrus, teikti įvairias kitas paslaugas legaliai gyvenantiems užsieniečiams.

Lietuva per kelerius metus ketina gerinti laikino apgyvendinimo sąlygas prieglobsčio prašytojams, steigti integracijos centrus, teikti įvairias kitas paslaugas legaliai gyvenantiems užsieniečiams.

Tam 2014–2020-ųjų metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) nacionalinėje programoje iš viso numatyta 10,8 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) lėšų, nurodo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

SADM penktadienį paskelbė pirmąjį kvietimą įvairioms organizacijoms teikti paraiškas dėl prieglobsčio prašytojų integravimo projektų, kuriems pirmuoju etapu numatyta 440 tūkst. eurų – iniciatyvų laukiama iki rugsėjo pradžios, o projektai bus pradėti iki metų pabaigos.

Ministerija nurodo, kad bus remiamos iniciatyvos dėl prieglobsčio prašytojų aprūpinimo maistu, higienos prekėmis, būtiniausiai drabužiais, avalyne, mokyklinėmis prekėmis. Ketinama remti ir prieglobsčio prašytojams teikiamas teisines konsultacijas ir paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugas, psichologinę pagalbą, lietuvių kalbos, informacinių technologijų kursus, vaikų ikimokyklinį ugdymą darželiuose, įvairią kitą socialinę veiklą, renginių ir užsiėmimų organizavimą.

Taip pat ketinama remti organizacijas, kurios sutiktų pervežti nepilnamečius nelegalius imigrantus nuo pasienio apsaugos punktų iki Užsieniečių registracijos centro Pabradėje bei Pabėgėlių priėmimo centro Rukloje.

Ministerija BNS informavo, kad panašios programos buvo įgyvendintos anksčiau, tačiau šiuo metu į PMIF apjungus tris 2007–2013 metais veikusius fondus: Europos pabėgėlių fondą (EPF), Europos fondą trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF) ir Europos grąžinimo fondą), ketinama remti daugiau iniciatyvų.

Be registracijos centro Pabradėje infrastruktūros, būtiniausių sąlygų atvykėliams gerinimo, numatoma steigti integracijos centrus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kur užsieniečiams būtų teikiamos įvairios paslaugos, konsultacijos, bus skatinama visuomenės tolerancija. Taip pat ketinama dalį lėšų skirti ir trečiųjų šalių piliečių, kuriems nesuteikta teisė gyventi Lietuvoje, grąžinimui į jų valstybes.

SADM duomenimis, iki šiol pagal 2007–2013 metų EPF ir EIF programas integracijos paslaugos buvo suteiktos per 6 tūkst. užsieniečių.