Verslas

2019.07.15 10:00

Pirmadienis – paskutinė diena įmonėms pateikti prašymą dėl ketinimo tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą

ELTA 2019.07.15 10:00

Pirmadienis – paskutinė diena įmonėms, įtrauktoms į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) pateikti pranešimą apie laikinojo įdarbinimo įmonės atitiktį nustatytiems kriterijams ir ketinimą tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą.

Pranešimas yra pateikiamas tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) ir e. būdu atsakant į šio pranešimo klausimus. Įmonės, įtrauktos į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, apie minėtą prievolę bus informuojamos ir individualiai.

Šis e. inspektavimas atliekamas vadovaujantis kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašu ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašu.

Laikinojo įdarbinimo įmonėms nustatytiems kriterijams atitikties tikrinimas VDI atliekamas kasmet, taip pat nusprendžiant, ar įtraukti įmonę į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą.