Verslas

2015.07.09 13:14

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkis 2014 metais padidėjo

BNS 2015.07.09 13:14

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje 2014 metais buvo 13,7 proc. ir, palyginti su 2013 metais, padidėjo 1,2 procentinio punkto.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje 2014 metais buvo 13,7 proc. ir, palyginti su 2013 metais, padidėjo 1,2 procentinio punkto.

Statistikos departamento duomenimis, moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, išskyrus viešąjį valdymą ir gynybą bei privalomąjį socialinį draudimą, pernai sudarė 14,8 procento. Privačiajame sektoriuje jis buvo 0,8 procentinio punkto didesnis nei valstybės sektoriuje ir sudarė 16,4 proc., valstybės sektoriuje, išskyrus viešąjį valdymą ir gynybą bei privalomąjį socialinį draudimą – 15,6 procento.

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis pernai išliko finansinės ir draudimo veiklos įmonėse ar įstaigose – 39,9 proc., taip pat informacijos ir ryšių – 28,8 proc., apdirbamosios gamybos – 25,2 proc., kitos aptarnavimo veiklos – 23,7 proc., žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo – 23,6 proc., didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto – 23 procentai.

Darbo užmokesčio atotrūkiui įtakos turėjo socialinio ir ekonominio, o ne teisinio pobūdžio veiksniai – vyrų ir moterų skaičius tam tikroje ekonominėje veikloje, jų profesija, išsilavinimas, amžius, darbo stažas ir kitos priežastys.