Verslas

2015.07.03 17:55

Dalyje Vilniaus namų šiluma bus skirstoma pagal naują tvarką

ELTA 2015.07.03 17:55

Bendrovė „Vilniaus energija“ pradėjo taikyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateiktą išaiškinimą Lietuvos šilumos teikėjų asociacijai, pagal kurį šilumos kiekis, likęs priskyrus šilumos kiekius karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti daugiabučiuose, priskiriamas ir išdalijamas apmokėti karšto vandens vartotojams.

Bendrovė „Vilniaus energija“ pradėjo taikyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateiktą išaiškinimą Lietuvos šilumos teikėjų asociacijai, pagal kurį šilumos kiekis, likęs priskyrus šilumos kiekius karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti daugiabučiuose, priskiriamas ir išdalijamas apmokėti karšto vandens vartotojams.

Komisija išaiškino, kad ši tvarka turi būti taikoma tuose daugiabučiuose, kuriuose karšto vandens tiekėjas yra sutvarkęs karšto vandens apskaitą, ir namuose, kurių bendrasavininkiai yra pasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo.

Šia tvarka sudarytos sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą šilumą ir karštą vandenį vilniečius pasieks liepos pradžioje.

Taip paskirstyti šilumą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai nurodė 2015 m. gegužės 11 dieną.

2014 metų gruodžio 3 d. Vilniaus apygardos teismas taip pat nutarė, kad normatyvus karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) viršijantį šilumos kiekį turi padengti ne daugiabučių namų priežiūros įmonės, o gyventojai.

Kol kas VKEKK nepateikė išaiškinimo, kokia tvarka turėtų būti skirstomas šilumos kiekis, viršijantis normatyvus karšto vandens temperatūros palaikymui tuose daugiabučiuose, kuriuose karšto vandens apskaita nėra sutvarkyta. Tokiais atvejais „Vilniaus energija“ sąskaitas ir toliau pateiks namų prižiūrėtojams.

Šilumos kiekis, viršijantis normatyvus karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai), daugiabučiuose gali susidaryti nešildymo sezono metu.

Daugiabučių, kuriuose kyla ši problema, gyventojams rekomenduojama kreiptis į namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją. Būtent prižiūrėtojai yra atsakingi už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių priežiūrą, šių įrenginių darbo atitikimą ekonomiško bei racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimams.