Verslas

2015.07.01 03:17

Kompensacijos dirbusiems pensininkams bus išmokėtos per trejus metus

LRT.lt 2015.07.01 03:17

Seimas plenariniame posėdyje reglamentavo kompensacijų išmokėjimo dirbusiems pensininkams tvarką. Už šį įstatymą balsavo 70 Seimo narių, prieš – 1, susilaikė 1 parlamentaras.

Seimas plenariniame posėdyje reglamentavo kompensacijų išmokėjimo dirbusiems pensininkams tvarką. Už šį įstatymą balsavo 70 Seimo narių, prieš – 1, susilaikė 1 parlamentaras.

Įstatyme įtvirtinta, kad kompensacijos senatvės pensijų gavėjams, 2010–2011 m. dirbusiems ir gavusiems papildomai sumažintas pensijas, bus pradėtos išmokėti 2016 m. Kompensacijas nutarta išmokėti per trejus metus, skelbiama pranešime spaudai.

2016 m. antrojo ketvirčio paskutinį mėnesį senatvės pensijų gavėjams bus išmokėta 33 procentai praradimų, atsiradusių dėl pensijų mažinimo. 2017 ir 2018 metų pirmojo ketvirčio paskutinį mėnesį atitinkamai bus išmokėta po 33 ir 34 proc. praradimų. Jeigu asmeniui apskaičiuota nepriemoka bus ne didesnė kaip 100 eurų, ji bus išmokėta visa 2016 m. antrojo ketvirčio paskutinį mėnesį.

Kartu nustatytas analogiškas kompensavimo mechanizmas valstybinių pensijų gavėjams, kuriems valstybinės pensijos nuo 2010 iki 2012 metų rugpjūčio 31 d. buvo mokamos sumažintų dydžių dėl to, kad jie dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų.

Kompensuojamosios sumos bus apskaičiuotos ir išmokėtos nereikalaujant gavėjų prašymų, prašymus ir asmens tapatybę liudijančius dokumentus turės pateikti tik asmenys, kuriems pensijos mokėjimas yra nutrauktas.

Kompensuojamosios sumos bus paveldimos ir jos bus išmokamos 2018 metų ketvirtojo ketvirčio paskutinį mėnesį, jeigu jie dėl mirusiajam priklausiusios senatvės pensijos kompensuojamosios sumos išmokėjimo kreipsis iki 2018 m. spalio 31 d. Besikreipusiems iki 2018 m. gruodžio 31 d. senatvės pensijos kompensuojamoji suma bus išmokama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kreipimosi dienos.

Pagal įstatymą išmokama senatvės pensijos kompensuojamoji suma ir (ar) valstybinės pensijos kompensuojamoji suma neturės įtakos kitoms asmeniui pagal teisės aktus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms (valstybinėms pensijoms, valstybinėms šalpos išmokoms).

Planuojama, kad senatvės ir valstybinių pensijų praradimams dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo kompensuoti reikės apie 141 mln. eurų. Senatvės pensijos bus kompensuojamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skiriamų valstybės biudžeto tikslinių asignavimų, valstybinės pensijos – iš valstybės biudžeto lėšų.