Verslas

2019.06.06 09:26

Konkurencijos taryba pratęs tyrimą dėl „Vilniaus energijos“ ir „Bionovus“

ELTA2019.06.06 09:26

Išplėstinė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija paliko nepakeistą prieš metus priimtą to paties teismo sprendimą grąžinti bylą Konkurencijos tarybai atlikti papildomą tyrimą dėl bendrovių „Vilniaus energija“ ir „Bionovus“ veiksmų, galimai ribojusių konkurenciją biokuro rinkoje.

Kaip skelbia Konkurencijos taryba, LVAT 2018 m. birželio 13 d. panaikino Konkurencijos tarybos 2015 m. gruodžio 2 d. priimtą nutarimą, kuriuo institucija buvo nustačiusi, kad bendrovės „Vilniaus energija“ ir „Bionovus“ sudarė ilgalaikį išimtinio pirkimo susitarimą – „Vilniaus energija“ įsipareigojo šilumos gamyboje naudojamą biokurą pirkti tik iš „Bionovus“, ir grąžino bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti.

Konkurencijos taryba kreipėsi į LVAT, prašydama atnaujinti procesą šioje byloje, kadangi, institucijos nuomone, teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė teisės normas, susijusias su rinkos apibrėžimu.

LVAT konstatavo, kad ankstesniame to paties teismo sprendime pasirinkta galimai ydinga gramatinė formuluotė galėjo būti suprasta nevienareikšmiškai, tačiau ankstesnio teismo sprendimo išvados buvo pagrįstos.

Išplėstinei teisėjų kolegijai palikus galioti prieš metus priimtą to paties teismo sprendimą, Konkurencijos taryba tęs 2018 m. atnaujintą tyrimą.

Populiariausi