Verslas

2019.06.04 14:51

Aiškėja daugiau detalių apie Šeimos korteles: gali tikėtis nuolaidų transportui ir nemokamų muziejų

Šeimos kortelės jų gavėjus turėtų pasiekti jau rugpjūčio viduryje ir dėl kai kurių nuolaidų jau sutarta, tačiau dėl didelės dalies dar deramasi. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, šių kortelių turėtojai bent jau kol kas gali tikėtis transporto nuolaidų ir nemokamo muziejų lankymo.

Anot L. Kukuraičio, gausios ar negalią turinčius artimuosius auginančios ar globojančios šeimos paprastai patiria didesnę skurdo riziką.

Norintieji gauti Šeimos kortelę, nurodo L. Kukuraitis, turėtų užpildyti prašymą ir pateikti sutikimą. Kitu atveju, kortelės šeima negaus dėl asmens duomenų apsaugos.

Ant kortelės turėtų būti nurodyti visi šeimos nariai, kurie gali kortele naudotis. „Jeigu šeimos narių būtų daugiau negu šeši, tada atitinkamai būtų dvi kortelės ir visi šeimos nariai būtų suvardyti ant kortelių“, – nurodo L. Kukuraitis.

Kortelė gavėjams turėtų būti pagaminama ir pristatoma per 20 darbo dienų: „Šeimos turėtų gauti korteles jau nuo rugpjūčio vidurio. Praktiškai tas procesas būtų nuolatinis. [...] Jeigu šeimos užsiregistruos vėliau, jos gaus korteles vėliau. Tai reiškia, kad kortelę galiu įsigyti bet kada.“

Vėliau lengvatomis rūpinsis nevyriausybinės organizacijos

Jo aiškinimu, kol kas dar deramasi dėl to, kokias nuolaidas kortelių turėtojai gaus. Anot ministro, ketinama keisti transporto lengvatų įstatymą – Šeimos kortelę turintiems asmenims būtų suteikta nuolaida, naudojantis tarpmiestiniu transportu.

„Siekiama, kad kortelės turėtojai gautų 50 proc. nuolaidą tarpmiestiniam autobusų, geležinkelių ir keltų transportui. [...] Taip pat keičiamas piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, kuriuo įpareigotų savivaldybes nepanaudotas lėšas naudoti prioriteto tvarka, kad jie galėtų finansuoti paslaugas, kurios yra būtinos šeimos“, – komentuoja L. Kukuraitis.

Taip pat, tvirtina ministras, deramasi tiek su viešais, tiek su privačiais partneriais dėl to, kokias konkrečias nuolaidas prekėms ar paslaugoms galėtų gauti kortelės turėtojai.Su Sveikatos ministerija kalbamasi dėl galimybės suteikti lengvatų negalią auginančioms šeimoms, įsigyjant reikiamas priemones: „Paslaugų lygmenyje reikėtų, kad tiek tos kortelės valdytojai, nevyriausybinės organizacijos, tiek savivaldybės įtrauktų tam tikrus paslaugų teikėjus, o gal ir būtų apmokama iš savivaldybės sutaupytų socialinių lėšų, kad tos paslaugos neįgaliuosius ir jų šeimas pasiektų pigiau.“

„Pavyzdžiui, Kultūros ministerija yra pažadėjusi visiems kortelių turėtojams nemokamą muziejų lankymą kiekvieną sekmadienį. [...] Taip pat bendraujama ir su privačiais partneriais, siekiant suformuoti bent jau pirmąjį lengvatų paketą“, – sako L. Kukuraitis.

Po to lengvatomis rūpintųsi nevyriausybinės organizacijos, kurios laimėtų konkursą.

„Jos taptų Šeimos kortelės vėliavnešiu ir derėtųsi su įvairiais nacionaliniais ir savivaldybės lygmens tiekėjais. Iš lėto pildytųsi visa sistema: tiek nacionalinio lygmens, tiek savivaldybės lygmens“, – tvirtina L. Kukuraitis.

Sistemą peržiūrėtų kas tris mėnesius: kai kurios šeimos kortelės netektų

Ateityje planuojama sukurti ir mobiliąją Šeimos kortelės programėlę, interneto svetainėje, kur būtų galima matyti visas lengvatas ir nuolaidas.

„Būtų lengva savo telefone ar kompiuteryje gauti informaciją, kokios mano mieste ar miestelyje taikomos nuolaidos. [...] Nuo liepos planuojama pradėti vykdyti kortelių išdavimo procedūrą. Rugpjūčio mėnesį šeimos jau turėtų pradėti jas gauti“, – sako L. Kukuraitis.

Sistema būtų peržiūrima kas tris mėnesius, peržiūrint, ar nepasikeitė šeimos sudėtis: „Jeigu šeimos sudėtis pakito ir nebėra teisės gauti kortelės, tada kas tris mėnesius būtų tiesiog tiems, kas praranda teisę, ta kortelė ir uždaroma. Praktiškai šeimų kortelių gavėjams tereikia vieną kartą nueiti į internetą.“

Norint kelių kortelių, išlaidas padengti teks patiems

Nuo liepos 1 d. įsigaliojus Šeimos kortelės įstatymui, prasidės kortelės gavėjų duomenų tikslinimas, o po to – ir vardinių kortelių gamyba. Kaip minėta, korteles gaus tik tos šeimos, kurios išreiškė sutikimą.

Numatoma, kad Šeimos kortelė bus gaminama pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nurodytus duomenis. Būtent šioje sistemoje šeimos nariai turėtų išreikšti sutikimą gauti kortelę ir patikslinti reikiamus duomenis.

Jeigu šeimos duomenų SPIS sistemoje nėra, kortelę galima gauti užpildžius prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

Remiantis įstatymu, Šeimos kortele galės naudotis neįgalųjį slaugančios ar prižiūrinčios šeimos ir šeimos, kuriose auga trys ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje.

Finansinė pagalba daugiavaikėms ir neįgalius vaikus auginančioms šeimoms

Jeigu tėvai išsiskyrę, kortelę gaus tas asmuo, su kuriuo gyventi lieka vaikai. Jeigu toks žmogus sukurs naują šeimą, vaikai šeimoje bus vertinami bendrai.

Šeimai bus išduodama viena nemokama kortelė, kuria naudojantis reikės pateikti ir asmens tapatybės dokumentą. Jeigu šeimos nariai norės naudotis kortelėmis atskirai, jiems reikės užpildyti papildomus egzempliorius ir kompensuoti gamybos išlaidas.

Šeimos kortelę administruos Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (SPPD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2019 m. Šeimos kortelių gamybai, mobiliajai programėlei, specialiam ženklui, kortelių platinimui ir informacijos sklaidai skirta 184,3 tūkst. eurų.