Verslas

2019.05.29 09:28

Darbo užmokestis prieš mokesčius pernai didėjo 10 proc.

Lukas Blekaitis, ELTA 2019.05.29 09:28

Statistikos departamento duomenimis, pernai vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 924,1 euro ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 10 proc.

Viešajame sektoriuje jis sudarė 946,2 euro ir buvo 10,7 proc. didesnis, privačiajame – 914,1 euro ir buvo 9,6 proc. didesnis.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2018 m. padidėjo visų veiklų įmonėse: labiausiai – 15,4 proc. – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų – 14,5 proc. bei informacijos ir ryšių – 14,2 proc.

Kaip skelbia Statistikos departamentas, vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje pernai sudarė 720 eurų ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 9,1 proc. Viešajame sektoriuje jis sudarė 735,1 euro ir buvo 9,7 proc. didesnis, privačiajame – 713,1 euro ir buvo 8,8 proc. didesnis.

Realusis darbo užmokestis 2018 m., palyginti su 2017 m., šalies ūkyje padidėjo 6,2 proc.: viešajame sektoriuje – 6,8 proc., privačiajame – 5,9 proc.

Anot Statistikos departamento, darbo užmokesčio padidėjimui 2018 m. įtakos turėjo padidinta minimalioji mėnesinė alga (MMA) ir padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kvalifikuotiems biudžetinių įstaigų darbuotojams, padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), taikoma nauja (etatinio) mokytojų darbo apmokėjimo tvarka ir kitos priežastys.