Verslas

2019.05.22 13:56

Pritarė siūlymui Lietuvoje realizuojamą tabaką banderolėmis ženklinti visais atvejais

Ministrų Kabinetas trečiadienį pritarė Finansų ministerijos siūlymui, kad apdorotas tabakas banderolėmis būtų ženklinamas visais atvejais, kai jis yra skirtas realizuoti Lietuvoje.

Finansų ministerija siūlo atsisakyti tabako ženklinimo banderolėmis išimčių, išskyrus atvejus, kai specialiose prekybos vietose, laivuose ir orlaiviuose, vykstančiuose tarptautiniais maršrutais, tiekiamas rinkai apdorotas tabakas yra paženklintas kitos valstybėse narės banderolėmis, saugumo elementu ar nacionaliniais identifikavimo ženklais.

Ministerija taip pat siūlo, kad banderolių pavyzdžius ir kainas tvirtintų ir kitokį ženklinimo banderolėmis būdą nustatytų Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).

Šiuo metu minėtą tvarką nustato finansų ministras, tačiau praktikoje, pagal vyriausybės nutarimo dokumentus, banderolių teikimo paslaugų viešuosius pirkimus organizuoja, banderolių gamybos užsakymus priima, jas išduoda bei rekomendacijas Finansų ministerijai teikia VMI. 

Pagal šiuo metu galiojančių tvarką, neatsižvelgiant į tai, kad apdoroto tabako pirkėjas yra Lietuvoje, banderolėmis neprivaloma ženklinti apdoroto tabako, kai neatsiranda prievolė mokėti akcizus ar kitais išimtiniais atvejais.

Pagal Akcizų įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymo nuostatas, skirti parduoti Lietuvoje tabako gaminiai turi būti paženklinti banderolėmis.