Verslas

2019.05.21 07:29

Baigiamos rinkti paraiškos paramai investicijoms į viso laimikio iškrovimą

Lukas Blekaitis, ELTA 2019.05.21 07:29

Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) baigiamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi“.

Paraiškas kompensuoti investicijas, įsigyjamas siekiant palengvinti reikalavimo iškrauti visą laimikį laikymąsi, galima teikti iki antradienio. Šiam paraiškų rinkimui pagal priemonę yra skirta 850 tūkst. eurų paramos lėšų, skelbia NMA.

Parama pagal EJRŽF priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi“ bus teikiama pareiškėjams, norintiems investuoti į iškrovimo vietas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti reikalavimą iškrauti visą sužvejotą laimikį, taip pat suteikti pridėtinės vertės nepakankamai naudojamoms sužvejoto laimikio dalims.

Paraiškas gauti paramą turi galimybę teikti savivaldybių administracijos, valstybės arba savivaldybės įstaigos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, saugomų teritorijų direkcijos ir įmonės.

Visiems minėtiems pareiškėjams būtina teisėtais pagrindais valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas, arba turėti visų projekte numatytų statybos darbų, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, statybą leidžiantį dokumentą.

Pareiškėjas turi turėti partnerį (-ius) – verslinės žvejybos įmones vienijančią (-ias) asociaciją (-as), kurio (-ių) įtraukimas į projektą turi būti aprašytas paraiškoje. Partnerystės pagrindas – tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių) pasirašyta sutartis, kuria reglamentuojamos pareiškėjo ir partnerio (-ių) teisės, pareigos, bendra veikla ir tarpusavio atsakomybė.

Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui – 850 tūkst. eurų, o finansuojama iki 95 proc. ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.