Verslas

2019.05.10 12:43

„Vilniaus vandenys“ akcininkams išmokės 3 mln. eurų dividendų

LRT.lt 2019.05.10 12:43

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bendrovės „Vilniaus vandenys“ visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2018 m. veiklos rezultatus bei paskirstytino pelno dalį skyrė dividendams. Bendrovė savo akcininkams išmokės 3 mln. eurų dividendų. Pernai „Vilniaus vandenys“ uždirbo 5,6 mln. eurų grynojo pelno, o jos EBITDA sudarė 12,1 mln. eurų.

2018-ieji „Vilniaus vandenims“ buvo tęsiamų pokyčių metai, pasižymėję didesne veiklos apimtimi. Pagrindiniai veiklos rodikliai – parduoto geriamojo vandens kiekis bei surinktų ir išvalytų nuotekų kiekis –2018 metais augo 3–4 procentais, lyginant su 2017 metais. Tokius rezultatus lėmė aktyvus darbas vykdant klientų vandens apskaitos prietaisų rodmenų patikrą, stiprinant klientų aptarnavimą, informavimą apie mokėjimus ir kiti aktyvūs veiksmai.

„Geri bendrovės veiklos rezultatai pasiekti įgyvendinus visus valdybos nustatytus tikslus, veikiant efektyviau ir skaidriau. Rezultatais bendrovė dalinasi ne tik su savo akcininkais išmokėdama dividendus, bet ir su klientais, sumažinusi jiems pagrindinių paslaugų kainas“, – sako „Vilniaus vandenų“ generalinis direktorius Marius Švaikauskas.

Dividendai akcininkams bus išmokėti proporcingomis dalimis. Šių metų balandžio 29 d. 94,5387 proc. „Vilniaus vandenų akcijų“ valdė Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybei priklausė 1,9996 proc., Švenčionių rajono savivaldybei – 2,0733 proc. ir Šalčininkų rajono savivaldybei – 1,3884 proc. bendrovės akcijų.

Mažesnės pajamos ir pelnas – dėl mažesnių paslaugų kainų

„Vilniaus vandenų“ pajamos 2018 metais mažėjo nuo 41,8 iki 37 mln. eurų (11 proc.). Nors parduodamų paslaugų apimtys augo, tačiau sumažėjusios kainos darė įtaką pajamų mažėjimui.

Bendrovės pagrindines (pardavimo) pajamas sudaro pajamos, uždirbtos teikiant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. 2018 metais bendrovė už parduotas paslaugas gavo 36,2 mln. eurų. Nors nuo 2017 m. spalio mėn. įsigaliojo vidutiniškai 13 proc. mažesnės paslaugų kainos, dėl padidėjusių pardavimų apimčių 2018 m. pardavimo pajamas tai mažino tik 9 proc., arba 3,65 mln. eurų, lyginant su 2017 m.

Pardavimo pajamos iš verslo klientų sudaro apie 50 proc. bendrovės pajamų, pajamos iš privačių klientų – 48 proc., kitos pajamos – 2 proc. „Vilniaus vandenų“ pajamų. 33 proc. verslo klientų pajamų sudaro pajamos iš didžiausio karšto vandens tiekėjo (AB „Vilniaus šilumos tinklų“).

Bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) pernai mažėjo iki 12,1 mln. eurų, kai 2017 m. buvo 17,6 mln. eurų.

Pagrindinių bendrovės veiklų (geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo) pelno dydis yra reguliuojamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK). Pelno dalis, viršijanti suderintą su VKEKK, yra grąžinama klientams sumažinant ateinančio laikotarpio paslaugų kainas. Tuo būdu pagrindinių paslaugų kainos klientams tiek pernai, tiek šiemet yra mažesnės.