Verslas

2019.05.08 22:09

„Litgrid“ grupės grynasis pelnas šiemet mažėjo 24 proc.

BNS 2019.05.08 22:09

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 3,197 mln. eurų grynojo konsoliduotojo pelno – 24 proc. mažiau nei 2018 metų sausį-kovą (4,206 mln. eurų).

Grupė per pirmąjį ketvirtį gavo 50,644 mln. eurų konsoliduotų pajamų – 5,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai jos buvo 47,997 mln. eurų, tarpinius finansinius rezultatus per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Litgrid“. 

Pasak bendrovės, pirmojo ketvirčio pajamų augimą labiausiai lėmė 9 proc. (iki 18,9 mln. eurų) augusios pajamos už sistemines paslaugas. Nors pačių sisteminių paslaugų mastas mažėjo, šių metų sausio 1 dieną Kainų komisijos nustatyta 16 proc. didesnė sisteminių paslaugų kaina neleido sumažėti šioms pajamoms.

Pajamos už elektros perdavimą, palyginti su pernai pirmuoju ketvirčiu, augo 2,3 proc. iki 18,5 mln. eurų, ir sudarė 36 proc. visų grupės pajamų. Šių pajamų augimą lėmė 4,8 proc. didesnė vidutinė faktinė elektros energijos perdavimo kaina.

„Reguliuojamą elektros perdavimo kainą šių metų pradžioje savo ruožtu kėlė objektyvios priežastys – servitutų kompensacijos, auto-transformatorių perkėlimo sąnaudos bei išaugus energijos kainai didėjantys pirkimo kaštai savoms reikmėms ir kt.“, – rašoma „Litgrid“ pranešime. 

Grupės pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą (EBITDA) buvo 9,529 mln. eurų – 20,2 proc. mažesnis nei pernai sausį-kovą (11,943 mln. eurų). 

„Pagrindinė grupės EBITDA sumažėjimo priežastis yra 2,5 mln. eurų mažesnis pajamų už sistemines paslaugas ir sąnaudų saldo – 2019 metų pirmą ketvirtį saldo siekė 0,1 mln. eurų, kai 2018 metais tuo pačiu laiku – 2,6 mln. eurų“, – nurodo bendrovė. 

Grupės EBITDA marža palyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 6,1 procentinio punkto iki 18,8 proc. 

Per 2019 metų pirmą ketvirtį operatorės investicijos siekė 4,8 mln. eurų. Grupės sąnaudos buvo 46,5 mln. eurų – 9 proc. didesnės palyginti su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu. Didžiausią grupės sąnaudų dalį (71 proc.) sudarė elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos.

97,5 proc. „Litgrid“ akcijų priklauso Energetikos ministerijos valdomam holdingui „Epso-G“.

„Litgrid“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Papildomajame prekybos sąraše.