Verslas

2019.05.02 14:35

Ketvirčio rezultatai: iš ūkininkų pieno supirkta 1,08 proc. daugiau nei pernai

Ieva Vidūnaitė, ELTA 2019.05.02 14:35

Šių metų pirmąjį ketvirtį iš ūkininkų supirkta 294,38 tūkst. t pieno. Palyginus su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 1,08 proc. arba 3,14 tūkst. t. Palyginus su pernai metų kovo mėn., pieno supirkimas padidėjo 2,5 proc. arba 2,43 tūkst. t.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) duomenimis, iš 63 supirkimo įmonių šių metų pirmąjį ketvirtį pieną iš pieno gamintojų supirko 58 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 18 928 pieno gamintojų buvo supirkta 294,38 tūkst. t vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno (pernai tuo pačiu laikotarpiu - 291,24 tūkst. t. vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno, o 2017 m. pirmąjį ketvirtį - 292,00 tūkst. t. vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno).

Šių metų kovo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) sudarė 240 eurų/t ir, palyginti su pernai metų kovo mėn., buvo 5,3 proc. didesnė.

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, šių metų kovo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje sudarė 305,2 euro ir, palyginti su pernai metų kovo mėn., buvo 6,3 proc. didesnė. Vidutinė natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina šių metų kovo mėnesį, palyginti su vasariu, sumažėjo 0,4 proc. Nuo pernai metų sausio mėn. iki pernai metų gruodžio mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina buvo pernai metų lapkričio mėn. ir sudarė 316,6 euro/t.

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorato išankstiniais duomenimis, ES šalyse šių metų vasario mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 348,5 euro/t, palyginus su pernai metų kovo mėn., buvo 3,8 proc. didesnė. 

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, per šių metų pirmąjį ketvirtį dešimt daugiausiai pieno superkančių įmonių supirko 241 tūkst. t pieno arba 81,9 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų superkamo pieno. Daugiausia pieno supirko bendrovės „Žemaitijos pienas“, „Rokiškio sūris“ ir „Pienas LT“. Palyginus su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 4,36 tūkst. t arba 1,8 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 53,38 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekiu, supirktu per pernai metų pirmąjį ketvirtį, sumažėjo 1,22 tūkst. t, arba 2,2 proc.

Šių metų kovo mėn. 31 d. duomenimis, jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis pieno gamintojų struktūroje sudaro 7,6 proc. Didžiausią dalį pieno - 42 proc. - supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius yra nuo 41 iki 60 metų, 33,8 proc. - superkama iš įmonių. Pieno gamintojų, kurių amžius viršija 60 metų, dalis pieno pardavimų struktūroje sudaro 16,7 proc. Daugiausiai karvių - 48,8 proc. - laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41-60 metų. Pieno gamintojai, kurių amžius didesnis nei 60 m., laiko 20,1 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,2 proc. karvių. 22 proc. karvių - laikoma žemės ūkio įmonėse.

Pieno pardavimas šių metų pirmąjį ketvirtį, palyginus su tuo pačiu pernai metų laikotarpiu, padidėjo 1,1 proc., karvių skaičius sumažėjo 3,8 proc., gamintojų skaičius sumažėjo 11,2 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1-5 ir 6-14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1-5 karves, šių metų pirmąjį ketvirtį sumažėjo 3,6 proc., o 6-14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 6,6 proc. Ūkių, kurie laiko 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekiai padidėjo 2,5 proc. - nuo 237,9 tūkst. t (pernai metų pirmąjį ketvirtį) iki 243,79 tūkst. t (šių metų pirmąjį ketvirtį). 

Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, šių metų balandžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 256,1 tūkst. pieninių veislių karvių - 5,8 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 228,73 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.