Verslas

2015.06.09 10:38

R. Masiulis: sinchronizacija užtikrins energetinį saugumą Baltijos valstybių elektros sektoriuje

ELTA 2015.06.09 10:38

Liuksemburge vykusiame Energetikos tarybos posėdyje Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Švedija, Lenkija ir Vokietija bei Europos Komisijos komisaras energetikai ir klimato politikai M. Arias Canete pasirašė Supratimo memorandumą dėl sustiprinto Baltijos energijos rinkos jungčių plano (BEMIP) . Atnaujintas BEMIP išplės regioninio bendradarbiavimo sritis ir leis užtikrinti visišką Baltijos šalių integraciją į ES energijos vidaus rinką.

Liuksemburge vykusiame Energetikos tarybos posėdyje Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Švedija, Lenkija ir Vokietija bei Europos Komisijos komisaras energetikai ir klimato politikai M. Arias Canete pasirašė Supratimo memorandumą dėl sustiprinto Baltijos energijos rinkos jungčių plano (BEMIP) . Atnaujintas BEMIP išplės regioninio bendradarbiavimo sritis ir leis užtikrinti visišką Baltijos šalių integraciją į ES energijos vidaus rinką.

Atnaujintas BEMIP yra išplečiamas ir sustiprinamas – į jį. be iki šiol buvusių elektros energijos ir dujų rinkų infrastruktūros ir energijos gamybos sričių, įtraukiamos naujos bendradarbiavimo sritys: Baltijos valstybių sinchronizacija su žemyninės Europos tinklais, energijos tiekimo saugumas, energijos vartojimo efektyvumas, atsinaujinantys energijos ištekliai. Lyginant su ankstesniu BEMIP, atnaujintas BEMIP sustiprinamas ir valdymo požiūriu, numatant ne tik viceministrų, bet ir ministrų lygio susitikimus. 

„BEMIP reformą lėmė ne tik būtinybė suderinti regioninį bendradarbiavimą su ES Energetikos sąjungos strateginiais tikslais, bet ir poreikis kuo greičiau pasiekti Baltijos šalių energetikos rinkų integraciją“, – sakė Supratimo memorandumą pasirašęs energetikos ministras Rokas Masiulis.

Atnaujinto BEMIP pagrindinis tikslas – užtikrinti visišką Baltijos šalių integraciją į ES energijos vidaus rinką. Konkretūs veiksmai siekiant šio tikslo numatyti Veiksmų plane, kuris yra sudėtinė atnaujinto BEMIP dalis. Į šį planą įtrauktas Lietuvos, Latvijos ir Estijos sinchroninis prisijungimas prie žemyninės Europos elektros tinklų iki 2025 m. bei dujotiekio tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) nutiesimas. 

„Labai svarbu, kad visos aštuonios Baltijos jūros regiono ES valstybės politiniu lygmeniu vienbalsiai sutaria dėl Baltijos šalių integracijos į žemyninės Europos elektros tinklus būtinybės. Šiam tikslui pasiekti sutariama toliau dirbti BEMIP formatu sukurtoje specialioje darbo grupėje. Sinchronizacija leis sukurti visiškai veikiančią ES energijos vidaus rinką bei užtikrinti energetinį saugumą Baltijos valstybių elektros sektoriuje“, – sakė R. Masiulis. 

Dujų sektoriuje šalys sutaria kartu siekti ekonomiškai geriausio sprendimo sujungti Suomiją ir tris Baltijos šalis su Europos dujų tinklu bei naujais dujų tiekimo šaltiniais, taip pat paskatinti rinkos atvėrimą ES valstybėse narėse, kurios vis dar taiko išimtis iš Trečiojo energetikos paketo taisyklių. 

BEMIP Europoje laikomas vienu sėkmingiausių regioninio bendradarbiavimo pavyzdžių. Tai – 2009 m. Europos Komisijos sukurta iniciatyva, skirta Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – energijos rinkas integruoti į ES, tokiu būdu užbaigiant kurti bendrąją ES energijos vidaus rinką. Aktualiausias šio sėkmingo regioninio bendradarbiavimo pavyzdys yra baigiamos statyti dvi elektros jungtys su Švedija ir Lenkija.