Verslas

2015.09.08 13:45

Trišalėje taryboje pasistūmėta dėl Darbo kodekso

ELTA2015.09.08 13:45

Antradienį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusiame neeiliniame Trišalės tarybos posėdyje profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai toliau tarėsi dėl vienos iš kertinių mokslininkų sukurto socialinio modelio dalies – naujojo Darbo kodekso.

Antradienį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusiame neeiliniame Trišalės tarybos posėdyje profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai toliau tarėsi dėl vienos iš kertinių mokslininkų sukurto socialinio modelio dalies – naujojo Darbo kodekso.

Daugiausiai diskusijų sukėlė siūlymas įteisinti daugiau darbo sutarčių rūšių ir leisti laisvesnį jų taikymą. Po ilgų diskusijų buvo susitarta dėl įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones, kam iš esmės prieš tai buvo pritarusi Darbo santykių komisija, taip pat dėl darbo vietos dalijimosi sutarties, darbo keliems darbdaviams sutarties, projektinio darbo sutarties ir komandiruotų darbuotojų darbo santykių ypatumų. Galutinis darbo sutarčių rūšių sąrašas vis dar liko nepatvirtintas. Šis klausimas bus sprendžiamas vėlesniuose Trišalės tarybos posėdžiuose.

Posėdžio dalyviai taip pat sutarė iš naujojo Darbo kodekso išimti reglamentavimo ypatumus pedagogams, kultūros darbuotojams ir sportininkams. Bendrieji pedagogų ir kultūros darbuotojų darbo santykiai bus reguliuojami Darbo kodeksu, o darbo santykių ypatumai – šakiniais teisės aktai.

Kitas Trišalės tarybos posėdis numatomas birželio 16 d. 14 val. Toliau bus tariamasi dėl naujojo Darbo kodekso nuostatų.