Verslas

2015.05.19 12:48

Turistai galės labiau pasitikėti kelionių organizatoriais

ELTA, LRT.lt 2015.05.19 12:48

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Turizmo įstatymo pataisas, kuriomis sustiprino turistų apsaugą ir turizmo paslaugų teikėjų stebėseną, rašoma pranešime spaudai.

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Turizmo įstatymo pataisas, kuriomis sustiprino turistų apsaugą ir turizmo paslaugų teikėjų stebėseną, rašoma pranešime spaudai.

Priimtomis pataisomis nuspręsta išplėsti reikalavimus kelionių organizatoriaus pažymėjimui gauti. Teikdamas Valstybinio turizmo departamento nustatytos formos deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos pareiškėjas privalės pateikti patvirtinimą, kad jį steigiantys asmenys per pastaruosius penkerius metus nedalyvavo kito kelionių organizatoriaus, kuriam buvo iškelta bankroto byla, kuris tapo nemokus ar pripažintas bankrutavusiu ir dėl tokių veiksmų atsirado žala turistams, veikloje.

Asmenys negalės būti laikomi nepriekaištingos reputacijos, jeigu buvo pripažinti kaltais dėl bet kokios tyčinės nusikalstamos veikos padarymo ir turės neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba per pastaruosius penkerius metus buvo bausti už administracinius teisės pažeidimus nuosavybės, prekybos, finansų, apskaitos ar statistikos srityje.

Šie pakeitimai parengti atsižvelgiant į paskutinius praėjusiais metais vykusius kelionių organizatorių nemokumo ir bankroto atvejus, dėl kurių tiesioginę žalą patyrė vartotojai – turistai. Už naujas nuostatas balsavo 98 Seimo nariai, prieš – 5, susilaikė 12 parlamentarų.

Taip pat nuspręsta, jog savivaldybių tarybos galės riboti statybų darbus kurortuose turizmo sezonu metu. Už šią naują nuostatą balsavo 77 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 28 parlamentarai.

Priimtame įstatyme įtvirtinta, kad, siekdamos užtikrinti turistų poilsio rimtį, savivaldybės Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę riboti statybos, remonto, rekonstrukcijos, montavimo darbus kurortuose ir kurortinėse teritorijose savivaldybės tarybos nustatyto turizmo sezono metu.

Pasak Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko Remigijaus Žemaitaičio, dažnai turistai skundžiasi iki turizmo sezono pradžios nebaigtais statybų darbais. Dėl to jie patiria įvairius nepatogumus, pavyzdžiui, pro atidarytus patalpų langus patenka statybinės dulkės, trikdomas pravažiavimas, važinėjimas dviračiais, dėl aptverto statybų objekto užstojamas vaizdas.

Padidinta ribinė kelionių agentūrų draudimo suma

Seimas taip pat nustatė griežtesnes prievolių užtikrinimo sąlygas, terminus ir patikslino prievolių užtikrinimo sumas. Įstatyme įtvirtinta bendra pareiga kelionių organizatoriams užtikrinti, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo suma būtų pakankama ir prireikus ją padidinti. Jeigu kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma taps mažesnė negu nustatyta, kelionių organizatorius privalės nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, kreiptis į draudimo įmonę ar finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos patikslinimo.

Pakeitimais padidintos ribinės draudimo sumos, kai kelionių organizatorius verčiasi išvykstamuoju turizmu. Kai neorganizuojamos kelionės užsakomaisiais skrydžiais, draudimo suma nustatoma 50 tūkst. eurų, o kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais, draudimo suma turės siekti 200 tūkst. eurų. Abiem šiais atvejais draudimo suma bus skaičiuojama ne mažesnė kaip 7 proc. nuo planuojamų organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumos per ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius), įplaukų sumos už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas turizmo paslaugų teikimo sutartis. Kelionių organizatoriams, kurie verčiasi vietiniu turizmu, draudimo suma mažinama iki 3 000 eurų (vietoj 14 481 eurų).

Siekiant užtikrinti tinkamą turisto teisių apsaugą įstatyme nustatyta pareiga kelionių organizatoriui paslaugų teikimo sutartyse su turistu privalomai nurodyti draudimo įmonės, išdavusios prievolių įvykdymo laidavimo draudimą, arba finansų įstaigos, išdavusios laidavimą ar garantiją, rekvizitus ir kontaktinius duomenis. Jei prievolių įvykdymo užtikrinimas baigsis anksčiau nei prasidės turistinė kelionė, kelionių organizatorius iki kelionės pradžios raštu (paštu, faksu, el. paštu, trumpąja žinute ar kitu sutartyje nurodytu būdu) privalės informuoti turistą apie naują prievolių įvykdymo užtikrinimą. Informacija apie kelionių organizatoriaus turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento numerį, prievolių įvykdymo užtikrinimo subjektą ir prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminą bus skelbiami Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje.

Įstatyme taip pat įtvirtinama, jog ūkio subjektams, nuotolinės prekybos būdu parduodantiems organizuotas turistines keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas, taikomi tokie pat reikalavimai kaip kelionių pardavimo agentams.

Priimtos pataisos įsigalios 2015 m. lapkričio 1 d.