Verslas

2015.05.14 21:42

KT: valstybinių pensijų sumažinimo pratęsimas neprieštarauja Konstitucijai

BNS 2015.05.14 21:42

Valstybinių pensijų sumažinimas dėl ekonominės krizės buvo pratęstas teisėtai, ketvirtadienį paskelbė Konstitucinis teismas (KT).

Valstybinių pensijų sumažinimas dėl ekonominės krizės buvo pratęstas teisėtai, ketvirtadienį paskelbė Konstitucinis teismas (KT).

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT), kreipęsis į KT, teigė, kad nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimo terminasbuvo pratęstas iki 2012 metų pabaigos, vėliau ir iki 2013 metų pabaigos, nors valstybinės socialinio draudimo pensijos jau nuo 2012 metų mokamos nesumažintos.

Pasak VAAT, „Sodros“ deficitas porą metų ne didėjo, o mažėjo, valstybės skolos augimas taip pat stabilizavosi, nuo 2012 metų buvo panaikintas dalies socialinių išmokų mažinimas, todėl abejotina, ar sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas 2012–2013 metais dar buvo būtina priemonė.

Tuo metu paskelbtame nutarime KT konstatavo, kad dėl valstybės sunkios ekonominės padėties sumažintos valstybinės pensijos galėjo būti mokamos ilgiau nei valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos nepažeidžiat Konstitucijoje įtvirtintų proporcingumo, teisingumo, lygiateisiškumo principų.

KT išaiškino, kad konstitucinė valstybės pareiga atkurti sumažintas pensijas negali būti suprantama kaip pareiga iš karto atkurti visų pensijų dydžius.

Anot teismo, Seimas, atsižvelgdamas į valstybės ekonomines išgales ir prisiimtus įsipareigojimus, gali ne vienu metu atkurti valstybinių ir valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų, kurios yra skirtingos pagal prigimtį ir pobūdį, dydžius, buvusius iki jų sumažinimo.

Kreipęsis į KT Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal gyventojo skundą, kuriuo prašyta priteisti neišmokėtą mokslininkų valstybinės pensijos dalį.