Veidai

2018.11.14 18:59

Aukcione parduotas A. Einsteino laiškas seseriai

ELTA2018.11.14 18:59

Aukcione Jeruzalėje parduotas fiziko Alberto Einsteino (1879-1955) laiškas seseriai Majai. Už jį sumokėta 28 400 eurų, pranešė „Kedem“ aukcionų namai. Kas įsigijo laišką, kol kas neskelbiama. Neįvardijamas ir pardavėjas.

A. Einsteinas jau 1922 metais laiške atkreipė dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria žydai Vokietijoje. Garsusis fizikas gimė Vokietijos Ulmo mieste, tačiau būdamas žydas nuo nacių turėjo sprukti į JAV.

„Čia artėja ekonominiu ir politiniu požiūriu tamsūs laikai, – rašė A. Einsteinas pusantro puslapio laiške vokiečių kalba. – Nesirūpink dėl manęs, aš ir pats nebijau, nors čia nėra visai nepavojinga“.

Pasak aukcionų namų, spėjama, kad A. Einsteinas laišką rašė Kylyje prieš išvykdamas į Aziją skaityti pranešimų. 1921-aisiais jis jau buvo gavęs Nobelio fizikos premiją. A. Einsteinas savo seseriai pranešė, kad jis slapstosi. „Man gana gerai, nepaisant antisemitų tarp vokiečių kolegų, – rašė mokslininkas. – Čia, toli, niekas nežino, kas aš esu, aš esu laikomas dingusiu“.

Meronas Erenas, vienas aukcionų namų savininkų, sakė: „Šis laiškas parodo mums, kokios mintys sukosi A. Einsteino galvoje ir širdyje labai ankstyvoje nacių teroro stadijoje“.

Pradinė laiško kaina buvo 10 700 eurų.