Veidai

2017.05.19 12:09

VU Botanikos sode Kairėnuose – Biologinės įvairovės dienos šventė

LRT.lt 2017.05.19 12:09

Gegužės 21 d., Tarptautinės biologinės įvairovės dienos išvakarėse, VU Botanikos sode Kairėnuose vyks šiai progai skirta šventė.

Tarptautinę biologinės įvairovės dieną Lietuva, kaip ir dar 192 pasaulio valstybės, pasirašiusios Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvenciją, mini gegužės 22-ąją. Šią konvenciją Lietuva pasirašė 1993 m., o visateise konvencijos nare tapo 1995 m., kai šį dokumentą ratifikavo Seimas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

ES šalims šiemetinė gegužės 21-oji yra išskirtinė data ir todėl, kad tą dieną prieš 25 metus buvo priimta Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos direktyva. Tai vienas kertinių akmenų, siekiant Bendrijoje išsaugoti pažeidžiamas, nykstančias bei retas rūšis ir natūralias buveines. Ši direktyva, kuri dažniausiai vadinama Buveinių direktyva, įpareigoja steigti specialias saugomas teritorijas, kurios kartu su paukščių apsaugai svarbiomis teritorijomis sudaro bendrą „Natura 2000“ tinklą.

Ji ne tik draudžia medžioti, gaudyti, rinkti ar kitaip žalingai naudoti ir sąmoningai trikdyti retas ir nykstančias rūšis, bet ir įpareigoja kiekvieną ES valstybę atrinkti ir apsaugoti svarbiausias natūralių buveinių ir retų bei nykstančių rūšių paplitimo vietas ir nustatyti jose specialias saugomas teritorijas. Šios pirmiausia atrenkamos pagal rūšių ir natūralių buveinių mokslinių tyrimų rezultatus. Vėliau oficialūs jų sąrašai siunčiami Europos Komisijai, kuri jas įvertina biogeografinio regiono mastu. Galiausiai saugotinos teritorijos Europos Komisijos sprendimu paskelbiamos Europos Bendrijos svarbos teritorijomis, o valstybė privalo per šešerius metus jose nustatyti būtinas apsaugos priemones.

Per tą ketvirtį amžiaus, kai Europoje taikoma Buveinių direktyva, pasiekta didelės pažangos stabdant vertingiausio biologinės įvairovės turto naikinimą dideliu mastu, ir daug rūšių bei buveinių jau ima atsigauti. „Natura 2000“ tinklas apima daugiau kaip 27 tūkst. saugomų teritorijų. Jos apima beveik 18 proc. ES sausumos teritorijos ir 6 proc. jūrų.

Lietuvoje dabar yra atrinktos 475 buveinių apsaugai svarbios teritorijos. Jos užima apie 666 tūkst. ha šalies sausumos ir apie 58 tūkst. ha jūros. Pagrindinę veiklą saugant europinės svarbos gamtines buveines ir rūšis vykdo saugomų teritorijų direkcijos. Daugumoje valstybinių parkų yra išskirta po kelias buveinių apsaugai svarbias teritorijas, o kai kuriuose parkuose, pavyzdžiui, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionaliniuose, Nemuno deltos, Veisiejų, Kauno marių, Labanoro ir kt. regioniniuose parkuose visa jų teritorija paskelbta svarbia buveinių apsaugai.