Veidai

2020.01.11 07:00

Sausio 13-ąją vertingus žodynus iš LRT pastato išnešęs Užkalnis: nedrįsau pagalvoti, kad Lietuvoje bus taip gera

Viktorija Lideikytė, LRT.lt2020.01.11 07:00

Prieš bėgdamas iš 1991 m. Sausio 13-osios naktį rusų karių šturmuoto LRT pastato, radijuje dirbęs Andrius Užkalnis spėjo nusitverti savo darbo įrankį – anuomet didelę vertę turėjusius anglų kalbos žodynus. „Tąnakt nieko herojiško nenuveikiau, – sako A. Užkalnis, – tačiau visada turiu ką atsakyti sakantiesiems, kad Lietuva išėjo ne tokia, už kokią kovojome.“

Prieš 29-erius metus neramią Sausio 13-osios naktį tuometiniame Valstybiniame televizijos ir radijo komitete budėjo Lietuvos radijuje dirbęs tada dar studentas Andrius Užkalnis. Rašytojas ir publicistas prisimena, kad Sausio 13 d. įvykiai nebuvo netikėti. Šalyje jau kurį laiką augo įtampa, tad žmonės žinojo, kad kažkas įvyks, – gal ne dienos ar valandos tikslumu, bet jautė artėjančią nelaimę.

„Tą naktį kartu su kolegomis Bernadeta Lukošiūte ir Algimantu Saduku budėjau radijuje. Jie kas valandą skaitė žinias, o mano darbas tuo metu buvo ruošti žinių santraukas anglų kalba. Kadangi jau kurį laiką tvyrojo įtampa, visi dirbome tą, ką reikėjo, ir taip, kaip išėjo“, – darbą S. Konarskio g. esančiame LRT RADIJO pastate prisimena A. Užkalnis.

Apie 2 val. nakties jis ir kartu su juo budėję kolegos išgirdo, kaip rusų armijos kariai išdaužė langus ir ėmė šturmuoti LRT RADIJO pastatą. Prieš staigų į pastatą įsiveržusių karių įsakymą rikiuotis prie sienos A. Užkalnis spėjo nusitverti savo darbo įrankį – tris anglų kalbos žodynus, kurie jam pagelbėdavo verčiant naujienas.

„Žodynai buvo išleisti ne Lietuvoje, juos mūsų redakcijai, atrodo, buvo padovanojęs „Amerikos balsas“ (JAV radijo stotis, programą transliavusi ir lietuvių kalba – LRT.lt) ar Amerikos lietuvių bendruomenė. Tai buvo pakankamai didelę vertę turėję ir nepigūs leidiniai, kuriuos redakcija labai saugojo ir brangino. Dar ir šiandien, pavertus į mūsų laikų pinigus, kiekvienas žodynas greičiausiai kainuotų apie kelis šimtus eurų“, – portalui LRT.lt pasakoja A. Užkalnis.

Užėmę LRT RADIJO pastatą, rusų kariai puolė apieškoti darbuotojų. Išrikiavo juos koridoriuje prie sienos, į ją liepė atremti rankas, kojas – praskėsti. „Kadangi žodynų nebuvo kur pasidėti, stovėjau prirėmęs juos rankomis prie sienos. Nešiausi juos su savimi, kaip turtą“, – pasakoja Sausio 13-osios įvykių liudininku tapęs A. Užkalnis.

Jis prisimena, kaip vienas apžiūrą vykdęs karys, pamatęs su žodynais stovintį jaunuolį, nusikeikė ir ėmė kvatotis: „Žiūrėk, stovi su knygomis“, – nusišaipė. „Jiems tai buvo juokinga, bet daugiau nieko taip ir nekomentavo. Matyt, jų akimis žodynai nebuvo vertybė, todėl leido juos išsinešti. Tikriausiai, jei būčiau bandęs išsinešti brangesnį magnetofoną ar įrašymo įrangą, būtų atėmę, – pasakoja A. Užkalnis. – Bet daugiau niekas iš mūsų nieko ir neėmė. Pamatę su šautuvais ateinančius karius, negalvojome apie turto gelbėjimą, o ir visai nesinorėjo provokuoti įsibrovėlių.“

Įsitikinę, kad LRT RADIJO darbuotojai neginkluoti, kariai suginė juos į vieną didelį kabinetą, tačiau po maždaug valandos visus išvarė lauk. Nors galva spengė nuo įtampos, vaizdą, kurį pamatė išėjęs iš rusų karių užimto LRT pastato, A. Užkalnis prisimena ir šiandien. „Iš lauko pastatas buvo gana smarkiai apšviestas, aplink susibūrę pastatą saugojo daug žmonių, važinėjo rusų karinė technika. Pamatę mus išeinančius iš pastato, žmonės pradėjo ploti“, – prisimena A. Užkalnis, jis teigia tą akimirką jautęsis tarsi apsvaigęs.

Nors tada gyveno netoliese, iš LRT pastato išėjęs A. Užkalnis patraukė visai šalia esančios M. K. Čiurlionio gatvės link, pas ten gyvenusią tuometę anglų kalba rengiamų naujienų užsieniui vyr. redaktorę Iloną Rūkienę. „Tuo metu man pasirodė ne visai saugu eiti per miestą, todėl patraukiau pas visai netoliese gyvenusią I. Rūkienę. LRT RADIJAS buvo užimtas, o kol aš sėdėjau pas Iloną ir gėriau arbatą, prakalbo kolegos iš Sitkūnų radijo stoties prie Kauno“, – pasakoja Sausio 13-osios įvykių chronologiją detaliai prisimenantis A. Užkalnis.

Sulaukęs aušros ir grįžęs namo, pirmiausia A. Užkalnis ne griuvo į lovą, o paskambino tuo metu Maskvoje dirbusiai BBC korespondentei Bridget Kendall. „Nors pasaulis jau žinojo apie tai, kas vyksta Vilniuje, tiesiog sumaniau paskambinti kolegei, su kuria buvome susipažinę Vilniuje, ir papasakoti, ką mačiau savo akimis. Papasakojau jai tą naktį vykusių įvykių eigą. Vėliau, kai pats dirbau BBC, mums teko susitikti. Buvo įdomu prisiminti senus laikus“, – pasakoja A. Užkalnis.

Jis džiaugiasi, jog istorinę 1991-ųjų Sausio 13-osios naktį buvo jaunas ir, kaip pats sako, dar nedaug išmanantis. „Iš tiesų tą naktį man viskas atrodė pakankamai šaunu. Jaučiausi taip, tarsi dalyvaučiau aštraus siužeto filme. Įsivaizduokite: būnate pastate, prie jo privažiuoja šarvuočiai, iš jų iššoka daug ginkluotų karių. Jie veržiasi į pastatą, daužo langus ir lipa pro juos, visus sustato prie sienos. Aplink – daug ginklų, riksmų. Pamatai tai, ko gyvenime anksčiau nesi matęs ir tikiesi nebepamatyti.

Dabar man atrodo gerai, jog tada buvau gana jaunas ir nedaug išmanantis. Tai man padėjo neišsigąsti. Tą naktį buvome arti mirties ir nelaimės. Jei tuo metu jau anksčiau būčiau atsidūręs karštuose taškuose, matęs, kaip žūsta sušaudyti ar sutraiškyti žmonės, tada man būtų buvę žymiai neramiau“, – mintimis dalijasi A. Užkalnis.

Tada jis sako nė neįsivaizdavęs, kad po Sausio 13-osios įvykių praėjus beveik 30-iai metų Lietuvoje bus taip gerai. „Tada gyvenome visiškoje nežinioje ir negalėjome nieko prognozuoti. Mano darbo vietą buvo užėmę rusų kariai, buvo neaišku, kas darėsi pačioje Maskvoje, nuo kurios tada buvome priklausomi, nežinojome, kas iš tiesų kontroliavo situaciją ir Lietuvoje. Jeigu tokioje nežinioje gyvenčiau šiandien, turbūt, ji mane baugintų, bet kai esi jaunas, man regis, šitų dalykų per daug neimi į galvą.

Vis dėlto niekada nebūčiau pagalvojęs, kad būsime tokie laisvi, turtingi ir laimingi. Ši data man svarbi, tad kai išlenda žmonės, kurie kalba apie tai, jog Lietuva išėjo visai ne tokia, už kokią kovojome, aš visada galiu jiems atsakyti, kad žinau, kur buvau Sausio 13-ąją, ir galiu jiems papasakoti, kas vyko. Man atrodo, kad Lietuva išėjo puiki. Nebūčiau drįsęs net pagalvoti, kad ji bus tokia puiki, gera ir laiminga“, – džiaugiasi šiuo metu darbo reikalais Los Andžele viešintis A. Užkalnis.

Jis sako, kad Sausio 13-ąją iš LRT pastato išnešęs žodynus nieko herojiško nenuveikė, tiesiog tą naktį taip suveikė blaivus protas. „Jei galima kažką išgelbėti, tai kodėl neišgelbėjus?“ – klausia A. Užkalnis. Kur šiandien yra 20 a. dešimtajame dešimtmetyje didelę vertę turėję jo išsaugoti žodynai, A. Užkalnis sako tiksliai nežinantis.

„Atidaviau juos redaktorei, o ji tikriausiai grąžino knygas į redakciją, kuri laikinai buvo įsikūrusi Naugarduko gatvėje buvusiose Aklųjų ir silpnaregių sąjungos patalpose. Jie turėjo studijas, kurios buvo skirtos garsinių knygų įrašinėjimui. Kurį laiką mūsų redakcija būtent ten kūrė ir įrašinėjo laidas“, – pasakoja A. Užkalnis.

1991 m. rugpjūčio 22 d. okupantai pasitraukė iš LRT pastato. Į S. Konarskio g. sugrįžo darbuotojai, o su jais, pasirodo, ir A. Užkalnio išsaugoti žodynai. Šiuo metu jie saugiai guli LRT RADIJO redakcijoje, tarp sienų ir lubų, kuriose tebėra likusios kulkų žymės.

Paprašytos leisti juos įamžinti, ilgametės LRT RADIJO darbuotojos nupūtė ant žodynų nusėdusias dulkes, meiliai juos ištiesė ir net dusyk įspėjo: „Tik parneškit.“ Ne vieną kilogramą sveriančių storulių šiandien beveik niekas nebenaudoja, bet, nors lentynoje užima vietą, jie guli kaip nebylūs tragiškos Sausio 13-osios nakties įvykių liudininkai.

Beje, šalia jų savo istoriją byloja ir dar vienas žodynas. Pakliuvęs į LRT pastatą šturmavusių rusų karių rankas, šiems jis pasitarnavo kaip stalo atrama. Kadangi buvo šiek tiek per storas, okupantai išpjovė dalį žodyno viršelio. Nors liko be dalies viršelio, knyga irgi sugrįžo į vietą, iš kurios buvo paimta.

Minint 29-ąsias Sausio 13-osios metines LRT kviečia į Laisvės gynėjų pagerbimo renginį prie šalia LRT esančio memorialo, skirto Sausio 13-ajai atminti (S. Konarskio g. 49, Vilnius). Renginys „Atminimo laužai prie LRT“ vyks sausio 12 dieną nuo 17 valandos.