Tavo LRT

2016.04.15 13:31

Propaganda ir cenzūra: kaip Lietuvos radijas kvietė pasitikti A. Hitlerį

LRT TELEVIZIJOS laida „Labas rytas, Lietuva“, Lietuva“, LRT.lt2016.04.15 13:31

Kaip ir Lietuvos istorijoje, taip ir Lietuvos radijo istorijoje yra tokių puslapių, kurie nėra itin malonūs. Nemaža dalis devynių radijo dešimtmečių Lietuvoje buvo glaudžiai susijusi su cenzūra ir valdžios propagandos skleidimu. Pavyzdžiui, 1941 metais, į Lietuvą žengiant Vokietijos kariuomenei, radijas entuziastingai skelbė: „Su pasitikėjimu ir dėkingumo džiaugsmu sutikite žygiuojančią vokiečių kariuomenę ir teikite jai visokeriopą paramą. Tegyvuoja draugiškiausi ryšiai su didžiąja Vokietija ir jos vadu – Adolfu Hitleriu.“

LRT RADIJO žurnalistė Audra Čepkauskaitė, kalbėdama apie tai, kodėl svarbius istorinius įvykius visada lydėdavo ir radijo korespondentų pranešimai, pabrėžia, kad radijas tuo laiku buvo pagrindinis informacijos, taigi ir propagandos, skleidimo kanalas, tuo pačiu radijas tarsi patvirtindavo tam tikrų įvykių egzistavimą.

„Kodėl reikia atsivežti mikrofonus? Nes tai – XX amžius, ir jeigu tai nebus pasakyta per radiją, vadinasi tai neįvyko“, – sako A. Čepkauskaitė.

Žurnalistė pažymi, kad idėja įkurti radiją Lietuvoje gimė Krašto apsaugos ministerijos vadovų iniciatyva, tad jo funkcija tikrai nebuvo pramoginė, kaip tai yra įprasta šiais laikais.

„Daugelyje Europos šalių pirmiausia tuos radijus, kuriuos kūrė valstybės, valdė krašto apsaugos ministerijos, nes tuo metu radijas buvo ginklas. Kadangi bangos sklinda toli – tu įeini į priešo šalį, į jos piliečių namus ir kalbi – dėstai savo tikrovės versiją“, – teigia žurnalistė.

Plačiau apie propagandą ir cenzūrą radijo istorijoje – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“.