Tavo LRT

2015.04.23 17:04

LRT „Savaitėje“ – nepaprasta S. Kudirkos gyvenimo istorija

LRT.lt 2015.04.23 17:04

Yra asmenybių, kurios simbolizuoja visos kartos kovą už laisvę. Vienas tokių lietuvių – neseniai 85-metį atšventęs Simas Kudirka. Apie nepaprastą jo gyvenimo istoriją – šio sekmadienio „Savaitės“ laidoje su Nemira Pumprickaite per LRT Televiziją.

Yra asmenybių, kurios simbolizuoja visos kartos kovą už laisvę. Vienas tokių lietuvių – neseniai 85-metį atšventęs Simas Kudirka. Apie nepaprastą jo gyvenimo istoriją – šio sekmadienio „Savaitės“ laidoje su Nemira Pumprickaite per LRT Televiziją.

S. Kudirka aštuntajame XX amžiaus dešimtmetyje buvo kovos dėl nepriklausomybės simbolis, išreiškęs visos tautos viltį išsivaduoti iš Sovietų Sąjungos priespaudos. Jūreivis, radistas 1970 metais iš sovietinio refrižeratoriaus „Sovietskaja Litva“ peršoko į Jungtinių Valstijų pakrantės laivą „Vigilant“. Bet džiaugtis buvo anksti, susidėjus kelioms aplinkybėms, kurios S. Kudirkai buvo labai nepalankios, jis buvo grąžintas sovietams jau po kelių valandų.

Dar daugiau – visiems to įvykio liudininkams amerikiečiams buvo uždrausta apie tai pasakoti, bet pasaulis juk ne be padorių žmonių. Kai iškilo į viešumą visa istorija, apie tai pranešinėjo radijo stotys, laikraščiai, Jungtinių Valstijų miestuose  Klyvlende, Filadelfijoje, Bostone, Čikagoje, Niujorke vyko demonstracijos, įsikišo Kongresas, Jungtinių Tautų įgaliotinis pabėgėlių klausimais, tuometinis Prezidentas Richardas Nixonas paliepė atlikti tyrimą, o pasaulio lietuviai atakavo sovietus ne vien Amerikoje.

Viso to S. Kudirka nežinojo ir negalėjo žinoti, tuo metu jis sudaužytas, išmuštais dantimis, su antrankiais laivo kajutėje, paverstoje laikinu kalėjimu, pargabentas į Lietuvą, tiesiai į KGB rankas. Nuteistas dešimčiai metų, S. Kudirka po beveik 4-erių buvo paleistas, o po dviejų mėnesių su mama, žmona ir vaikais išvyko į Jungtines Valstijas.

Praleidęs ten 30 metų, palikęs vaikus, jis su žmona Genute 2007 metais grįžo į nepriklausomą Lietuvą, kurios okupaciją nenuilstamai įrodinėjo dar sovietmečiu. Kodėl jis vis dėlto nusprendė sugrįžti? „Ogi todėl, kad nusenusius arklius, kurie nedirba, nušauna“, – atsako jis.

„Savaitė“ su S. Kudirka, kuris gyvena Vilkaviškio rajone, Pilviškiuose, kuris prieš dvi savaites atšventė savo 85-metį, o prieš porą mėnesių palaidojo savo Genutę – šį sekmadienį 19.55 val. per LRT Televiziją (ved. N. Pumprickaitė).