Tavo LRT

2019.03.12 09:32

Prieš didžiąją „Euroviziją“ – priminimas apie balsavimo taisykles

LRT.lt2019.03.12 09:32

Iki didžiosios „Eurovizija“ lieka vis mažiau laiko. Konkursas šiemet vyks Tel Avive, prasidės gegužės 14 d., scenoje pasirodys pirmojo pusfinalio dalyviai.

Antrasis pusfinalis vyks gegužės 16 d. Jame pasirodys ir Lietuvos atstovas Jurijus su daina „Run With The Lions“.

„Eurovizijos“ finalas vyks gegužės 18 d.

„Eurovizijos“ dainų konkurse balsuoja komisija ir visų dalyvaunčių šalių žiūrovai.

Primename, kad asmenims, kurie „Eurovizijos“ dainų konkurse balsuoja telefonu, galioja duomenų apsaugos taisyklės:

Asmenų, balsuojančių telefonu „Eurovizijos“ dainų konkurse, duomenų apsaugos taisyklės

Ši informacija skirta asmenims, kurie  „Eurovizijos“ dainų konkurse balsuoja telefonu. Čia rasite informaciją, kokius jūsų asmeninius duomenis mes gausime, kaip juos tvarkysime ir kokias teises pagal duomenų apsaugos įstatymą jūs turite.

Kas yra atsakingas už duomenų tvarkymą ir į ką prireikus galima kreiptis?

Duomenų operatorius:

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Kelnas

Vokietija

Su mūsų kompanijos darbuotoju, atsakingu už duomenų apsaugą, galite susisiekti  adresu privacy@digame.de.

Kokiais šaltiniais ir duomenimis naudosimės?

Naudosime tik tuos asmeninius duomenis, kuriuos gausime jums atidavus balsą arba telefonu, arba tekstinėmis SMS žinutėmis, perduotomis jūsų fiksuotojo ar mobiliojo ryšio operatorių tinklais.

Jums balsuojant rinksime tik šių kategorijų duomenis:

– jūsų mobiliojo telefono numerį (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number);

– datą ir laiką, kada balsavote;

– jūsų fiksuotojo ar mobiliojo ryšio operatoriaus pavadinimą;

– jūsų sutarties su ryšio tiekėju tipą (išankstinis apmokėjimas, sutartis su operatoriumi).

Kokiu tikslu bus fiksuojami jūsų duomenys, šio proceso teisinis pagrindas

Jūsų duomenis tvarkysime vadovaudamiesi ES Bendrojo duomenų tvarkymo reglamento (GDPR) ir Vokietijos federalinės duomenų apsaugos įstatymo (BDSG) nuostatomis ir atsižvelgdami į interesų pusiausvyrą (GDPR 6 straipsnio, 1 dalies f punktas).

Kam jūsų duomenys bus perduoti?

Bendrovės viduje jūsų duomenys bus prieinami tik padaliniams, kuriems jų reikia, kad įvykdytume sutartinius ir teisinius įsipareigojimus. Šiems tikslams duomenis gali gauti ir paslaugų teikėjai bei jų patikėtiniai  tik su sąlyga, kad įsipareigoja griežtai laikytis konfidencialumo ir sąžiningumo principų. Tokie duomenų gavėjai galėtų būti, pavyzdžiui, IT arba telekomunikacijų paslaugų teikėjai.

Asmens duomenys gavėjams už mūsų įmonės ribų nebus perduoti. Nors mes nesame „Eurovizijos“ dainų konkurso organizatorius (konkursą organizuoja Europos transliuotojų sąjunga (Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex Ženeva, Šveicarija), pagal duomenų apsaugos įstatymą, kaip duomenis kontroliuojanti institucija,  vadovaujamės GDPR 4 straipsnio 7 paragrafo nuostatomis dėl balsavimo telefonu. Taip yra todėl, kad Europos transliuotojų sąjungai pateiksime tik anoniminius balsavimo telefonu rezultatus.

Ar duomenys bus perduodami kokiai trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai?

Jokie iš anksčiau minėtų duomenų nebus perduoti jokiai trečiajai  šaliai.

Kiek laiko duomenys bus saugomi?

Jūsų asmeninius duomenis saugosime ir tvarkysime tik tol, kol įvykdysime prisiimtus sutartinius ir teisinius įsipareigojimus.

Duomenys, jau nebereikalingi sutartiniams ar teisiniams įsipareigojimams vykdyti, bus reguliariai ištrinami, išskyrus atvejus, kai tolesnis jų apdorojimas tam tikrą laiką reikalingas šiems tikslams:

– komercijos ir mokesčių įstatymams, susijusiems su duomenų apsauga, vykdyti;

– pagal Vokietijos komercijos kodeksą (HGB), Mokesčių įstatymą (AO), įstatymą dėl pinigų plovimo (GwG); šiais įstatymais apibrėžiami archyvavimo ir dokumentų saugojimo laikotarpiai trunka nuo dvejų iki dešimties metų.

Kokios yra jūsų su duomenų apsauga susijusios teisės?

Asmenys, balsuojantys telefonu, turi teisę gauti informaciją pagal GDPR 15 straipsnį; teisę į duomenų atitaisymą pagal GDPR 16 straipsnį; teisę į duomenų ištrynimą pagal GDPR 17 straipsnį; teisę į duomenų tvarkymo apribojimą pagal GDPR 18 straipsnį; teisę prieštarauti pagal GDPR 21 straipsnį ir teisę į duomenų perkėlimą pagal GDPR 20 straipsnį.

Be to, pagal GDPR 77 straipsnį turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Duotą sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis jūs galite bet kuriuo metu atšaukti. Atkreipiame dėmesį, kad atšaukimas įsigalios tik ateityje. Iki tol duomenys bus tvarkomi taip, kaip iki atšaukiant.

Ar privalu teikti duomenis?

Čia išvardyti duomenys reikalingi tam, kad galėtumėte dalyvauti balsuojant telefonu.

Ar taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas?

Vadovaudamiesi GDPR 22 straipsnio nuostatomis, sudarydami sutartis dėl verslo santykių, vykdydami jose išdėstytus reikalavimus ar sutartis nutraukdami, laikomės principo nenaudoti jokių visiškai automatizuotų procesų sprendimams priimti. Nenaudojame ir profiliavimo.

Ar turiu teisę nesutikti?

Informacija dėl teisės nesutikti pagal GDPR 21 straipsnį

Teisė nesutikti konkrečiu atveju

Pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktą (duomenų tvarkymas atsižvelgiant į interesų balansą), turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad  jūsų asmeniniai duomenys, susiję su konkrečia jūsų situacija, būtų tvarkomi.

Jei nesutinkate, mes jūsų asmeninių duomenų nebetvarkysime, nebent turėtume teisėtus pagrindus tvarkyti jūsų duomenis, neatsižvelgiant į jūsų interesus, teises ir laisves arba teisinių reikalavimų nustatymą, vykdymą ir apsaugą.

Nesutikimo gavėjas

Nesutikimą galite pateikti neoficialiai prie nuorodos „Nesutikimas“ šiuo adresu:

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Cologne

Germany

Tel.: +49 221 59 68 88 80

privacy@digame.de

Nurodykite savo vardą, pavardę, adresą ir gimimo datą:

 

 

 

 

 

 

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.