Tavo LRT

2015.09.08 13:45

LRT taryba reiškia susirūpinimą dėl svarstomo įstatymo

LRT.lt 2015.09.08 13:45

Šiuo metu LR Seime svarstomas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas, dėl kurio susirūpinimą reiškia nacionalinio transliuotojo veiklą prižiūrinti LRT taryba. Pateikiame LRT tarybos pirmininko prof. Žyginto Pečiulio pasirašytą kreipimąsi. 

Šiuo metu LR Seime svarstomas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas, dėl kurio susirūpinimą reiškia nacionalinio transliuotojo veiklą prižiūrinti LRT taryba. Pateikiame LRT tarybos pirmininko prof. Žyginto Pečiulio pasirašytą kreipimąsi.

DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

2014 m. kovo 18 d. viešosios įstaigos LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS Taryba raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą, prašydama atkreipti dėmesį, kad dėl siūlomo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo (toliau – Įstatymo) 5 straipsnio pakeitimo visuomeninis transliuotojas gali būti priverstas pirkti paslaugą iš paslaugos teikėjo – akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro, veikiančio monopolistiniais ir nekonkurenciniais pagrindais. Šiuo raštu buvo prašoma nustatyti tiesioginį tokios paslaugos finansavimą iš valstybės biudžeto, jeigu vis dėlto nebūtų atsisakyta ketinimo  apriboti paslaugos, reikalingos LRT radijo  ir televizijos programoms transliuoti, teikėjų ratą.

Iš viešai skelbiamos informacijos sužinojome, kad ir toliau vyksta teisėkūros procedūros, kuriomis siekiama pakeisti Įstatymo 5 straipsnį, prieš tai neišsprendus šios paslaugos apmokėjimo tiesiogiai iš valstybės biudžeto klausimo.

LRT taryba supranta, kad Lietuvos Respublikos Seimas turi įsipareigojimų sukurti visus įmanomus saugiklius Lietuvos nacionaliniam saugumui užtikrinti. Bet Lietuvos nacionalinis transliuotojas taip pat atlieka labai svarbią misiją, tiesiogiai susijusią su nacionalinio saugumo užtikrinimu bei išsamiu ir  operatyviu visuomenės informavimu. 

Pastaruoju metu dėl ekonominės situacijos ir teisinio reguliavimo Lietuvos visuomeninis transliuotojas buvo priverstas  balansuoti ties išgyvenimo riba. Pakeitus jo finansavimą, nuo 2015 m. susidarytų galimybė grąžinti susidariusius įsiskolinimus, iš esmės pagerinti transliuotojo techninę bazę ir programų  kokybę. Tačiau, jeigu nebus išspręstas tiesioginio akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro finansavimo iš valstybės biudžeto klausimas, pakeitus Įstatymo 5 straipsnį, visuomeninis transliuotojas bus priverstas pirkti paslaugą iš teikėjo, kuris neveikia rinkos sąlygomis ir kurio veiklai, mūsų duomenimis, nebūdingas nei efektyvumas, nei skaidrumas.

Prašome įvertinti nurodytus argumentus ir nespręsti Įstatymo 5 straipsnio pakeitimo klausimo tokiu būdu, kuris keltų tiesioginę grėsmę nacionalinio transliuotojo veiklai.

Tarybos pirmininkas Žygintas Pečiulis