Tavo LRT

2018.12.23 20:45

Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimas

LRT.lt2018.12.23 20:45

Visuomenės informavimo etikos komisija, išnagrinėjusi UAB Koncerno  „MG Baltic“ skundą dėl Jurgos Tvaskienės publikacijos „Rosatom“ įtakos tinklas Lietuvoje: kas prisidėjo pradanginant atominius milijonus“, nusprendė, kad buvo pažeistas Visuomenės informavimo etikos kodeksas. 

Publikacijoje nagrinėjamas Rusijos koncerno „Rosatom“ valdomos įmonės „Nukem Technologies“ vaidmuo Ignalinos atominės elektrinės uždarymo istorijoje ir be kita ko atskirame Publikacijos skirsnyje, pavadintame „MG Baltic pėdsakas“, rašoma: „Lietuvoje spaudimas „Nukem“ oponentams, R. Švedo teigimu, pirmiausia ryškėjo per žiniasklaidos liniją, skelbiant kritišką informaciją, ypač nukreiptą į Ignalinos AE vadovą Osvaldą Čiukšį. „Šis spaudimas sietas su „MG Baltic“ žiniasklaidos priemonėmis“,  – patvirtino R. Švedas.

Komisijai pateiktame skunde pareiškėjas nurodė, kad publikacijoje su pareiškėju siejamas tariamas spaudimas, naudojant jo valdomas visuomenės informavimo priemones, prieštarauja ne tik moralės, bet ir teisės aktų nuostatoms, todėl neabejotinai laikytinas neigiama pareiškėjo kritika, tačiau iki publikacijos paskelbimo nei publikacijos autorė, nei joks kitas LRT atstovas į pareiškėją nesikreipė ir nesuteikė jam galimybės į šią kritiką atsakyti. Skunde taip pat nurodoma, jog po publikacijos paskelbimo pareiškėjas kreipėsi į LRT ir kitas visuomenės informavimo priemones, perspausdinusias publikaciją, prašydamas paskelbti jo komentarą, tačiau LRT tokį jo prašymą ignoravo.

Komisijai pateiktuose paaiškinimuose LRT nurodė, kad pareiškėjas nebuvo žurnalistinio tyrimo objektas ir nei pats pareiškėjas, nei jo veikla publikacijoje kritikuojami nebuvo, o nuomonę apie pareiškėją pateikė vienas iš pašnekovų, buvęs Energetikos viceministras R. Švedas.

Paaiškinimuose taip pat nurodoma, jog rengiant publikaciją, be kita ko buvo atsižvelgta ir į Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. XIII-1228 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto parlamentinio tyrimo dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams išvados“, kur 8.8.2 punkte konstatuojama: „Koncerno „MG Baltic“ atstovai, siekdami paveikti Ignalinos AE vadovybės sprendimus, savo valdomas visuomenės informavimo priemones naudojo kaip įrankį įtakai daryti.

Komisija nusprendė pripažinti, jog Jurgos Tvaskienės publikacijoje „Rosatom“ įtakos tinklas Lietuvoje: kas prisidėjo pradanginant atominius milijonus“ (lrt.lt, 2018 -09-13) buvo pažeistas Lietuvos Visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.