Tavo LRT

2018.12.14 10:29

Nauja LRT struktūra padės koncentruotis į dar kokybiškesnio turinio kūrimą

LRT.lt 2018.12.14 10:29

Nuo gruodžio visuomeninis transliuotojas dirba pagal naują administracinę struktūrą. Ji tapo mažiau hierarchine ir dabar turi mažiau vadovų, sustiprintas Interneto departamentas ir Naujienų tarnyba. 

Tiesioginę vertę kuriantys padaliniai – Televizijos, Radijo, Interneto departamentai, Naujienų tarnyba – suformuoti procesiniu požiūriu: integruotos visos funkcijos nuo planavimo, gamybos, transliavimo iki techninio realizavimo ir palaikymo.

„Kūrėme struktūrą, kuri išgrynintų ir pagreitintų procesus, sumažintų vidinę administracinę naštą ir biurokratiją bei leistų koncentruotis į svarbiausią LRT uždavinį – kokybiško turinio kūrimą“, – sako LRT administravimo ir veiklos vystymo departamento vadovas Tomas Rytel.

Anksčiau TV departamentui priklausiusi Naujienų tarnyba tapo savarankišku padaliniu. Tarnyboje kaip atskiras vienetas sukurtas Tyrimų skyrius, taip stiprinant tiriamąją žurnalistiką. Interneto departamente išplėsta ir sustiprinta LRT.LT redakcija, technologijos, prie Mediatekos perkeltas Archyvo skyrius. Naujienų tarnyba ir Interneto departamentas bus stiprinami ir 2019 m., pritraukiant naujus aukštos kompetencijos darbuotojus.

Finansų ir Teisės ir vindikacijos skyriai dabar tiesiogiai pavaldūs generalinei direktorei, taip stiprinant šių funkcijų nepriklausomumą, sprendimų greitį.

Technologijų padalinio skirtingi skyriai prijungti prie TV, Radijo ir Interneto departamentų, kad suteiktų techninį užtikrinimą ir palaikymą viso proceso metu – nuo idėjos iki gamybos ir transliavimo.

Sukurtas atskiras Administravimo skyrius padės mažinti įstaigos administracinę naštą, automatizuos vidinį ir išorinį dokumentų valdymą.

„Struktūriniais pokyčiais siekiame tapti efektyvesne institucija, jie leis sklandžiau įgyvendinti pagrindinio visuomeninio transliuotojo programinio dokumento – LRT Strategijos 2018–2022 – įgyvendinimą“, – sako T. Rytel.

Struktūra pertvarkyta atsižvelgus į išorės audito rekomendacijas efektyvinti LRT valdymo struktūrą.