Naujienų srautas

Tavo LRT2018.10.04 12:30

„Istorijos detektyvai“ pradeda projektą „Lietuvos partizanai ir jų vaikai“

LRT.lt 2018.10.04 12:30

„Pokario partizaninis pasipriešinimas ryškiausiai rodo Lietuvos laisvės siekį. Ir ta kova nepasibaigė, nes šiuo metu vyksta informacinio karo mūšiai dėl partizanų atminties“, – sako LRT TELEVIZIJOS laidos „Istorijos detektyvai“ vedėjas Virginijus Savukynas. Pasak jo, svarbu pateikti autentiškus partizanų atsiminimus, atskleisti jų vaikų istorijas.

„Po tėvo mirties ir mane stumdydavo vaikai. Nustumia į griovį – atsikeli ir tyli. Gali verkti, bet tai nepadės. Jeigu verksi, dar labiau stumdys“, – taip savo vaikystę prisimena Antanas Matulevičius, partizano Skiedros, kovojusio Siaubo būryje, sūnus.

Dalis partizanų išėjo į mišką jau turėdami šeimą, vaikus. Apie jų likimą Lietuvoje mažai kalbama. Ar galima įsivaizduoti partizano šeimos gyvenimą? Paprastai šeima būdavo išskiriama ir slapstoma pas skirtingus žmones.

„Mama slapstydavosi ir kiekvieną naktį vis kitur nakvodavo. O kai nebūdavo kur, miegodavo bulvių duobėse“, – prisimena A. Matulevičius.

Laidos kūrėjų nuotr.

A. Matulevičius-Skiedra buvo vienas narsiausių A. Juozapavičiaus būrio karių, dalyvavęs daugybėje mūšių su sovietine kariuomene, enkavėdistais istais ir stribais. Jis turėjo žmoną ir du sūnus, kuriems po jo žūties teko nepavydėtinas likimas.

„Žmonės nepriimdavo į namus. Mama gyveno tvartuose: iškerta langiuką, sienose moliu užtaiso plyšius, ant viršaus spalių prineša. Žmonės į namus neįleisdavo, nes bijojo, kad vėl sakys: „Va, partizano žmona gyvena. Ir kaip jūs priėmėt ją?“ Jie stengėsi, kad priėmimas būtų toks nekaltas, – tegul tvarte gyvena su gyvuliais“, – prisimena A. Matulevičius.

„Vienas iš svarbiausių informacinio karo taikinių yra istorija. Praeities interpretavimas lemia dabarties visuomenės orientyrus ir jos ateitį. Pokario partizaninis pasipriešinimas ryškiausiai rodo Lietuvos laisvės siekį. Ir ta kova nepasibaigė, nes šiuo metu vyksta informacinio karo mūšiai dėl partizanų atminties. Tai yra pastebėję ne vienas ekspertas. Tokioje situacijoje ypatingai svarbu pateikti autentiškus dar gyvų partizanų prisiminimus. Ir ne vien partizanų, bet taip pat egzistuoja kita pamiršta tema – partizanų vaikai. Ką jie prisimena apie savo tėvus, kaip jiems teko išgyventi sovietmetį, kokie susiklostė jų likimai?“, – svarsto Virginijus Savukynas, savo laidoje „Istorijos detektyvai“ pristatysiantis ciklą apie Lietuvos partizanus ir jų vaikus.

Laidos kūrėjų nuotr.

Spalio 7 dienos „Istorijos detektyvų“ laidoje – pasakojimas apie vieno drąsiausių ir aktyviausių partizanų – Antano Grušausko-Siaubo – būrį.

„Siaubas (Antanas Grušauskas) buvo mėgstamiausias mano mamos partizanas. Netoli Radyščiaus piliakalnio gimęs ir augęs ūkininkų šeimoje, didelių mokslų nebaigęs, tačiau tarnavęs Lietuvos kariuomenėje ir gavęs puskarininkio laipsnį. Ne tik tvirtas kovotojas, bet ir inteligentiškas, šiek tiek romantiškas. Pasak mamos, ateidavo su dar dviem trim bendražygiais į mūsų vienkiemį laukuos prie Merkinės, niekad daug pinigų ar kitko griežtai nereikalaudavo, sakydavo: „Paaukokit, kiek galit.“ Pavakarieniaudavo, pasimelsdavo, išgerdavo šiek tiek naminukės, negarsiai pagiedodavo, padainuodavo.

Kartą Siaubas, išlenkęs gal dvi taureles, pasak mamos, priėjo prie lopšio ir pasupo mano vyriausiąjį brolį, kuriam tuo metu buvo gal metukai ar daugiau. Pasupo, susigraudino, nubraukė ašarą, pasakė: „Šitas vaikas sulauks laisvės, o mes ne, pasimelskit už mus, visi mes žūsime.“ Taip jau nepriklausomoje Lietuvoje apie Seirijų bataliono karininko Antano Juozapavičiaus grupės ypatingojo partizanų būrio vadą A. Grušauską rašė poetas Stasys Stacevičius.

Laidos kūrėjų nuotr.

Tai buvo partizanų būrys, kuris kėlė siaubą enkavėdistams, stribams, nes kovojo tiek, kiek galėjo. Tai buvo patys kovingiausi ir drąsiausi Dzūkijos partizanai. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas taip apie juos rašė: „Siaubo adresu daug ką sakyti ir drausti nebuvo galima, nes jis mušė okupantą visur, kur tik jam buvo įmanoma. Kartais Siaubas skųsdavosi, kad jo veikimo plotas per daug ankštas, o veikti norisi. Todėl jiems dažniausiai ir tenka iškęsti ne tik garnizonų, bet ir masinius siautėjimus. Už Leipalingio esančiuose miškuose partizanai retai priešą užkabindavo, dėl to ten masiniai siautėjimai vykdavo rečiau. Norėdami „pasidalyti" siautėjimus, Siaubo vyrai ragindavo ir Pūščios partizanus nesnausti arba priešą pulti bendromis jėgomis. Kartais nuvykdavo į anų rajoną ir paruošdavo priešui pasalas, o po to pasitraukdavo į savo plotus.“

„Istorijos detektyvai“ – sekmadienį 16.00 val. per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt. Vedėjas Virginijus Savukynas.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą