Naujienų srautas

Tavo LRT2013.07.11 18:47

„Amerikos balso“ archyvai. Interviu su Čikagos lietuvių aeroklubo pirmininku

Minint 80-ąsias Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metines, iš „Amerikos balso“ archyvų – interviu su Čikagos lietuvių aeroklubo pirmininku Vytautu Pesecku, kuris pasakoja apie klubo įkūrimą ir veiklą bei susidomėjimą lietuviais konstruktoriais Jurgiu Dobkevičiumi ir Antanu Gustaičiu bei jų lėktuvais „Dobi“ ir „Anbo“.

Minint 80-ąsias Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metines, iš „Amerikos balso“ archyvų – interviu su Čikagos lietuvių aeroklubo pirmininku Vytautu Pesecku, kuris pasakoja apie klubo įkūrimą ir veiklą bei susidomėjimą lietuviais konstruktoriais Jurgiu Dobkevičiumi ir Antanu Gustaičiu bei jų lėktuvais „Dobi“ ir „Anbo“.

V. Pesecką kalbina Romas Sakadolskis, pokalbis įrašytas 1974 m.

– Kada lietuvių aeroklubas buvo įsteigtas?

– Patį pirmą lietuvių aeroklubą Amerikoje 1929 m. įsteigė Steponas Darius. Jis vadinosi „Vyčio“ aeroklubu. Dabartinis aeroklubas įsteigtas 1967 m. Mes esame suruošę lakūnų teorijos kursus, įsigijome lėktuvą „Sesna 150“. Tai dvivietis lėktuvas, tinkamas mokytis ir skraidyti aerodrome. Turime sudarę skraidymų grupę, kuriai vadovauja lakūnas Jonas Talandis. Nuolat skraido apie 11 žmonių. Daugiausia skraidome pavasarį, vasarą ir žiemą.

Taip pat esame surengę „Anbo“ lėktuvo konstruktoriaus Antano Gustaičio minėjimą, Felikso Vaitkaus minėjimą. Lietuvos karo aviacijos 50 metų sukaktuvių proga suruošėme didelį minėjimą Lietuvių jaunimo centro Didžiojoje salėje. Kiekvienais metais liepos 17 d. aeroklubo pastangomis įvykdavo S. Dariaus ir S. Girėno minėjimas. Minėjimai vykdavo per mūsų lietuvišką radijo valandėlę ir televiziją.

Kiekvienais metais liepos 17 d. prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo, kuris yra Market parke (orig. – Marquette Park), įvyksta didžiulis paradas. Paradą rengia S. Dariaus ir S. Girėno veteranai, legionieriai – lietuviai, amerikiečiai, tarnavę Amerikos kariuomenėje. Dažnai vyksta labai šaunūs paradai, pavyzdžiui, praėjusiais metais, kai buvo minimo 40 metų sukaktuvės, dalyvavo 12 Jungtinių Valstijų kariuomenių orkestrų. Taip pat dalyvavo paradiniai kariuomenės daliniai ir tūkstantinė lietuvių minia.

– Yra žinių, kad kuriamas filmas S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui paminėti. Galėtumėte apie tai pateikti šiek tiek informacijos?

– Norime surinkti kiek galima daugiau užfiksuotų įvykių: išskridimą, pasiruošimą, taip pat momentų iš S. Dariaus ir S. Girėno gyvenimo. Specialią muziką filmui kuria kompozitorius Darius Lapinskas. Jis numato vykti į Vokietiją, į Štutgartą. Štutgarto simfoninis orkestras „užfiksuos“ jo parašytą muziką. Taip pat ruošiame išleisti S. Dariaus ir S. Girėno bronzos medalį.

– Jūs esate „Plieno sparnų“ redaktorius. Galėtumėte nupasakoti, kokia šio leidinio apimtis ir paskirtis?

– „Plieno sparnai“ yra aviacijos metraštis. Mes stengiamės sukaupti archyvinę medžiagą apie Lietuvos ir išeivijos lietuvių aviacinę veiklą. Jau išėjo ketvirtas numeris. Tiksliau pasakius, turime atspausdintus 265 puslapius. Norime sukaupti apie 650 puslapių – numatome išleisti dar keturis metraičio sąsiuvinius.

– Kas leidžia šį metraštį?

– Metraštį leidžia Amerikos lietuvių aeroklubas.

– Ar amerikiečių aviacijos institucijos domisi šiuo leidiniu?

– Nepaprastai. Paskutiniu metu gauname daug laiškų ne tik iš JAV aviacijos bibliotekų, bet ir iš Europos. Neseniai gavau iš Vokietijos, kuri labai susidomėjo mūsų leidiniu. Suomija atsiuntė truputį nuotraukų iš Lietuvos aviacijos gyvenimo praeities. Švedijoje yra susibūrę istoriniai aviacijos rateliai. Jie tik paskutiniu laiku sužinojo, kad mes leidžiame [metraštį] apie Lietuvos aviaciją, ir pradėjo labai domėtis. Ypač domisi mūsų žymiais konstruktoriais Jurgiu Dobkevičiumi, kuris sukonstravo trijų tipų lėktuvus, ir generolu, inžinieriumi Antanu Gustaičiu. Jo lėktuvai „Anbo“ yra gerai žinomi ir dabar dažnai aptinkami Amerikos ir užsienio spaudoje.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi