Tavo LRT

2018.02.01 13:57

LRT kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją

LRT kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydama paaiškinti, ar Seimo įkurtos Laikinosios komisijos, atliekančios LRT veiklos tyrimą, reikalavimas per 20 dienų pateikti didelės apimties skirtingų sričių 5-erius ar daugiau LRT veiklos metus apimančius dokumentus ir informaciją nepažeidžia LR Seimo laikinųjų komisijų įstatymo reikalavimo netrikdyti valstybės institucijų darbo.

Taip pat prašoma paaiškinti, ar atsižvelgiant į Laikinosios komisijos (toliau – Komisijos)  iš LRT prašomų dokumentų apimtį bei daugybės laiko, žmogiškųjų ir materialiųjų resursų reikalaujantį procesą, nebūtų rezultatyviau ir taupiau, kad Komisija su prašomais pateikti dokumentais susipažintų LRT patalpose, iš anksto suderinus prašomų dokumentų ir informacijos laikotarpį bei veiklos sritį, o sudominusių dokumentų kopijas LRT per įmanomai trumpiausią terminą pateiktų Komisijai.

LR Seimo statute nustatyta, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija nagrinėja rinkėjų, valstybės įstaigų, visuomeninių organizacijų laiškus bei pasiūlymus Seimo narių veiklos klausimais. 

LRT generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus pasirašytame rašte Etikos ir procedūrų komisijai pabrėžiama, kad LRT jokiu būdu neatsisako pateikti Komisijos reikalaujamų dokumentų, o tik siekia išsiaiškinti racionalaus, taupaus ir rezultatyvaus bendradarbiavimo su Komisija formą. Dėl kai kurių klausimų patikslinimo LRT į Komisiją trečiadienį kreipėsi atskiru raštu.

Sausio 29 d. LRT gavo Komisijos raštą, kuriuo prašoma per 20 dienų pateikti dokumentus ir informaciją, apimančius 2013–2017 m., o kai kuriais atvejais – „už visą laikotarpį nuo LRT įsteigimo iki dabar“. Komisijos reikalaujami pateikti dokumentai yra iš skirtingų LRT veiklos sričių ir net 5-erių ar daugiau metų veiklos laikotarpio. 

Darbui su Komisija LRT buvo įkurta darbo grupė, vadovaujama LRT generalinio direktoriaus pavaduotojo Rimvydo Paleckio. Joje – dar 8 LRT administracijos nariai ir prodiuseriai, atsakingi už komisijos prašomos informacijos pateikimą (programų prodiusavimo, teisių perleidimo ir sutarčių sąmatas).

Darbo grupė išreiškė susirūpinimą, kad atsakymų rengimas reikalaujama apimtimi gali paralyžiuoti įstaigos darbą. LRT administracijos nariai įsitikinę, jog net ir dirbant visą parą informacijos per 20 dienų surinkti neįmanoma. Atsižvelgdama į tai ir į daugelį kitų nuogąstavimų dėl apimties ir terminų, darbo grupė rekomendavo LRT generaliniam direktoriui kreiptis dėl išaiškinimo į Seime veikiančią Etikos ir procedūrų komisiją.

LR Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymas numato, kad, vykdydami tyrimą, Komisijos nariai ir jos pasitelkti asmenys netrikdo valstybės institucijų, kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbo ir privalo susilaikyti nuo preliminarių vertinimų bei išvadų, kol bus baigtas tyrimas ir nėra komisijos išvados.

LRT raštas Etikos ir procedūrų komisijai: /userfiles/files/LRS_Etikos_ir_proceduru_komisijai-20180130.pdf